hållbarhet

Beräkna din organisations klimatavtryck

 

Om utbildningen Beräkna din organisations klimatavtryck

EU har satt ett mål vad gäller COpåverkan från företag och organisationers produkter och tjänster - Netto Noll 2050. Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörer, entreprenörer eller när produkter och tjänster används av kunden själv. 

Under en heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG, och standarden ISO 14064-1,  hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet i scope 1-3.

Vi går igenom hur beräkningar går till och du får tillgång till verktyg för att själv kunna göra trovärdiga och effektiva beräkningar samt redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol.

Teori varvas med övningar och praktiska exempel. 

Ur utbildningen

 • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol
 • identifierar utsläpp för din verksamhet
 • hur välja väljer vad beräkningarna ska omfatta
 • samla dataunderlag och beräknar utsläppen
 • klimatmål och aktiviteter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Ansvariga inom både tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar, till exempel:
 • Miljö- och hållbarhetschefer/samordnare
 • Miljö- och ekonomianalytiker
 • Konsulter
 • Övriga intresserade

Utbildningsmål

 • Förståelse för vad GHG är
 • Hur du identifierar, samlar in och beräknar enligt GHG
 • Ha kunskap för att börja redovisa

 

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 7000 SEK

 • Distans

  16 augusti
  4 december

 • Kursledare

  Viktor Hakkarainen

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com