Bureau Veritas historia

Loggan
Bureau Veritas grundades 1828 “för att söka sanningen och meddela den utan fruktan eller favör.” Den allegoriska figuren av Sanning, representerad av en kvinna vid en källa, valdes som logotyp.

Bureau Veritas emblem visar en kvinna sittandes på kanten av en källa med armarna lyfta. I hennes högra hand finns en fackla, i hennes vänstra en spegel. Hennes vänstra fot vilar på en glob.

På marken finns en våg, en merkuriistav och en tupp med blicken mot kvinnan. I horisonten syns ett tremastat fartyg, med fulla segel, passera genom en bukt.

Det ursprungliga emblemet 1829 ritades av Achille Deveria och graverades av Jacques-Jean Barre. Det visade den kvinnliga symbolen för Sanning på väg upp ur en brunn. Grundarna förklarade deras resonemang i ett brev som delades ut med varje register. Deras mål var tydligt: "att söka sanningen och berätta det utan rädsla eller tjänst." Den nya logon, som ritades om 1990, följer samma symbolik.

Se animationen om vår logotyp

Bureau Veritas tidslinje

Bureau Veritas grundades i Antwerpen, Belgien 1828, med uppgiften att ge sjöfartens försäkringsgivare aktuell information om premier hos kommersiella centra och ge exakt information om fartyg och utrustning.

Under 1829 döptes bolaget till Bureau Veritas, antog det bekanta sanningsemblemet som sin officiella logotyp och publicerade sitt första register med cirka 10 000 fartyg. Huvudkontoret flyttade 1833 från Antwerpen till Paris, där en filial inrättades 1830.

Företaget utvidgades till nya områden som "materialkontroll" för järn- och stålinspektion i den spirande järnvägssektorn, samt inspektion och besiktning av utrustning i och för fabriker. År 1922 gav den franska regeringen Bureau Veritas i uppdrag att genomföra den offentliga kontrollen av luftvärdighetsbevis för civila flygplan. Också bilindustrin äntrades; Bureau Veritas skapade en tjänst för att kontrollera bussar och lastbilar 1927.

...Vi är på väg
Vad har vi skapat sedan dess? En mångsidig produkt för en framgångsrik framtid. 

Födelsen av företaget 1828
Under vintern 1821 hade våldsamma stormar rasat i hela Europa och orsakat cirka 2000 förlisningar och 20 000 dödsfall. Situationen var katastrofal för bland annat försäkringsbolagen. De flesta av dem gick i konkurs, och för dem som överlevde var konkurrensen från nya aktörer på marknaden oerhört hård. Det var under denna kritiska period som två försäkringsgivare, Alexandre Delehaye och Louis van den Broek, och en försäkringsmäklare, Auguste Morel, etablerade Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Informationskontoret för Maritim Försäkring).
 
Grundat i Antwerpen (Belgien) i juni 1828 hade företaget en uppgift: att hålla försäkringsgivare uppdaterade med de olika premier som användes på olika kommersiella centra och för att ge all nödvändig information för att avgöra nivån av förtroende i fartyg och utrustning.

Men vad som särskilde företaget från konkurrenterna var deras nya metod. Förutom att ange vilken typ av sjöfart ett fartyg skulle kunna genomföra, gavs en notering om risken (3/3, 2/3, 1/3) till varje fartyg. Denna siffra kom man fram till genom att granska ett fartygs konstruktion, kvalitet på material, styrka dimensionering, ålder, tidigare olyckor, och underhåll av skrov och rigg.

Under 1829 döptes bolaget om till Bureau Veritas. Det första registret upprättades, innehållande 10 000 fartyg, och symbolen för sanning antogs som företagets märke.

Når en bredare publik (1830-1980)
År 1830 öppnades en filial i Paris. Men under 1833 hade aktiviteten ökat så mycket att huvudkontoret flyttades till den franska huvudstaden.

Under ny ledning gick företaget från klarhet till klarhet, vilket framgår av detta första vitsord:

“Ingenting i Frankrike eller utomlands kan jämföras med den här handboken (Bureau Veritas register) i någon bransch, så absolut nödvändigt för försäkringsgivaren och så bra för den maritima handeln i allmänhet. Vi förstår inte hur denna institution inte drar nytta av regeringens skydd och omtanke för vi anser att det, utöver dess användbarhet, som främst är av intresse för allmänheten.”

- Försäkringsgivarnas tidskrift "Revue des Assurances", 1830

Ämbetets (Bureau) närvaro gick inte obemärkt förbi på andra områden. Bolaget noterades i tre Jules Verne romaner:
- “20 000 Leagues under the Sea” (1869)
- “The Mysterious Island” (1874)
- “The Survivors of the Chancellor” (1875).

...och namnet "Bureau Veritas" skrevs in i både den franska ordboken Larousse och Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913).

En global expansion
Det största beviset på livskraften inom Bureau Veritas var utan tvekan den ökande globala expansionen - först i Europa, sedan till Amerika och slutligen till alla de viktigaste hamnarna på de andra kontinenterna.

Med utvidgningen av den industriella revolutionen, breddade Bureau Veritas sitt utbud av tjänster. Införandet av järn och stål i fartygets byggnad hade gjort materialinspektion på de platser där de tillverkades nödvändig. 1910 hade en ny tjänst skapats, "Kontroll av material". Syftet var att undersöka alla de material som används i allt från industriell utrustning, till dieselmotorer, lok och liknande, liksom fabrikerna själva.

År 1922, gav den franska regeringen Bureau Veritas i uppdrag att utföra offentlig kontroll av luftvärdighetsbevis för civila flygplan. Den nya Aeronautical Service etablerades på grundliga förfaranden som bygger på regelbundna besiktningar med hänvisning till särskilda regler.

Arbetet med försäkringsbolag för återkommande tekniska undersökningar av bussar och lastbilar i Frankrike ledde till skapandet av Automobile Service i 1927. Med tanke på det ökande antalet olyckor under högkonjunkturen inom byggbranschen som följde efter första världskriget, förstod försäkringsbolagen att de inte längre skulle kunna täcka risker om det inte fanns kontroller på plats. Igen svarade Bureau Veritas på marknaden och 1929 upprättades " Control Service for Buildings & Civil Engineering ".

1932 hade Bureau Veritas etablerat sina egna laboratorier i Levallois-Perret nära Paris för metallurgisk och kemisk analys och provning av byggmaterial.

Växande företagsamhet (1980-1990)
Mellan 1980 och 1990 startade Bureau Veritas ett antal nya dotterbolag som svar på specifika behov.

Bivac - År 1984 kontaktade Nigerias regering Bureau Veritas för att leverera pre-shipment inspektioner av import. Det var en helt ny verksamhet för företaget - en som det snabbt skulle behärska och ta till andra länder. Ett globalt nätverk var snart inrättat för att arbeta med regeringar över hela världen.

BVQI - Nu Bureau Veritas Certifiering
Under 1988, hade kvalitetskrav och ISO-certifiering blivit viktiga frågor för många företag. Med det ökande behovet av oberoende tredjepartscertifiering, hade Bureau Veritas en stark ställning för att svara upp mot marknadens behov.

Veritas Auto
1990 skapades ett dotterbolag för att hantera besiktning av motorfordon. Denna verksamhet avyttrades några år senare.

Strategisk vision och förvärv 1990-2000
År 1995 injicerade två nya aktieägare, CGIP och Poincaré Investissement, ny kraft i Bureau Veritas verksamhet. Samtidigt utvecklades den globala ekonomiska miljön allt snabbare. Det ekonomiska uppsvinget i Asien och uppstigande starka ekonomier i Ryssland och Östeuropa förändrade marknaden. Dessutom kom i Europa och Nordamerika ett ökat fokus på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljöfrågor hand i hand med en spridning av nya förordningar. Utvecklingsländer började anpassa sina föreskrifter till dem i USA och Europa. Standarder började röra sig uppåt i distributionskedjan eftersom utvecklade ekonomier hade krav på att deras leverantörer i andra delar av världen skulle följa samma normer.

I denna utmanande miljö, etablerade Bureau Veritas en rad prioriteringar som grundar sig på extern tillväxt som bidragit till att stärka sin ställning i mer mogna ekonomier.

Större förvärv
1996 var ett viktigt år med en betydande fusion i Frankrike: Bureau Veritas förvärvade 100 procent av CEP Capital och blev den franska ledaren i bedömning av byggnader.

Strax efter, förvärv av två väletablerade amerikanska företag med laboratorier i Asien - ACTS (Acts Testing Labs) 1998, och MTL (Merchandise Testing Laboratories) 2001 - lagt till en ny huvudkompetens till företagets portfölj: positionen hade nu förstärkts inom provning av konsumentprodukter. "Consumer Products Services Division" är nu en av världens ledande leverantörer av kvalitetssäkring för tillverkare och återförsäljare av konsumentprodukter.

Stadig plattform för tillväxt 2000 och framåt
Under de senaste åren, har Bureau Veritas effektiviserat sin organisation för att möjliggöra ett bättre marknadsfokus och hålla igång drivkraften för vår tillväxt. Gruppen är nu strukturerat i 8 globala affärsområden:
- Marine
- Industri
- Inspektion och periodiska besiktningar
- Hälsa, Säkerhet och Miljö (HSE)
- Bygg & Konstruktion
- Certifiering
- Consumer Product Services
- Statliga tjänster och internationell handel

Bureau Veritas har uppnått en stark konkurrensfördel i sin 8 globala affärsområden:
- Alla 8 globala affärsområden är positionerade på marknader med hög potential och betydande tillväxt.
- Globalt ledande positioner inom vart och ett av dessa affärsområden.
- Möjligheten att utnyttja ett effektivt och tät internationellt nätverk.
- En fördjupad teknisk expertis som erkänts av myndigheter och ackrediteringsorgan.
- En gedigen meritlista av tillväxt genom förvärv.

Flödet av förvärv har varit särskilt aktiv sedan år 2000, som möjliggör en stadig plattform för tillväxt för Bureau Veritas.

Visar vägen
En stark organisk tillväxt och mer än 50 förvärv under de senaste tio åren har drivit oss in i ett ledarskap på vår marknad och gett oss en bred och oöverträffad expertis inom QHSE frågor.