Certifiering enligt
FNs globala mål

Kom igång med FNs 17 globala mål 
Kurs Globala målen för hållbarhet
Datum 07.12 2020
Distans
Hållbar utveckling

Allt fler företag världen över integrerar FNs globala mål i sina hållbarhetsstrategier. FNs globala mål visar hur världens länder kan arbeta mot de största globala utmaningarna inom bland annat miljö och mänskliga rättigheter för att tillsammans uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. 

Arbetar ditt företag med FNs globala mål? Dokumentera er insats med en certifiering! Nu kan era insatser inom FNs 17 globala mål för hållbar utveckling screenas och certifieras. Således kan du dokumentera ansträngningarna och få förbättringsförslag. En screening och neutral bedömning av ditt arbete med målen kommer hjälpa till att bland annat besvara följande frågor:

 • Är våra ansträngningar meningsfulla och tillräckliga?
 • Uppnår vi de resultat vi strävar efter och har vi rätt fokus?
 • Prioriterar vi våra mål och våra aktiviteter på lämpligt sätt?
 • Är våra ansträngningar jämförbara med andras?
 • Har vår verksamhet någon risk?
 • Är det möjligt att dokumentera våra ansträngningar?
 • Kan vi dokumentera vårt arbete med målen till våra kunder, affärspartners och anställda?

FÖRDELAR MED ETT CERTIFIERING AV FNs globala mål

 • Dokumenterade, systematiska och ambitiösa insatser
 • Stark position på marknaden, förtroende och trovärdighet
 • Konstruktivt samarbete med dina underleverantörer
 • Attrahera, behålla och motivera kvalificerade medarbetare
 • En företagsrapport och rekommendationer till toppledningen
 • Detaljerade mätningar
 • Ett certifikat för extern användning.

Få en screening och ett intyg på ditt företags arbete med de FNs globala mål. Läs varför och hur Berendsen är certifierad mot FNs globala mål.