Consulting

Företagsinterna och företagsanpassade utbildningar

Ibland passar det bättre att få en utbildning på plats hos er eller digitalt med bara era egna medarbetare om man är flera från verksamheten.

Utbildningen kan vara riktad till ledningsgruppen, vissa funktioner eller rent generell. Oavsett kan vi utföra både företagsinterna utbildningar dvs. samma utbildning som vi har som öppen utbildning eller en företagsanpassad där vi tar upp era egna processer, policys eller arbetssätt som ni vill att deltagarna ska få kännedom om och hur de kopplar till den eller de standarder ni arbetar efter samt utveckla helt nya utbildningar helt baserat efter era behov.

Våra utbildningsledare har lång erfarenhet av att utveckla och revidera ledningssystem både som anställda och senare som konsulter.

Oavsett vilken form ni väljer kommer utbildningarna blanda teori med praktiska exempel från utbildningsledarnas egna erfarenheter.

Vill ni veta mer om våra företagsutbildningar kontakta vår utbildningsavdelning. 

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com