Certifiering

Grundkurs - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Konkurrenskraftiga företag förstår att kvalitet är avgörande för framgång samtidigt som det offentliga trycket ökar för företag att förbättra sin påverkan på miljön. Genom att samarbeta med Bureau Veritas om miljö- och kvalitetsstyrningssystemskurser får ditt team kunskap och färdigheter för att ständigt förbättra kvaliteten och riskhanteringen samtidigt som vi hjälper din personal att utveckla kompetensen och kunskapen för att uppnå företagets miljömål.

Oavsett din bransch är ett systematiskt tillvägagångssätt för miljöledning viktigt för att skydda ditt rykte i dagens affärsvärld. Genom att implementera ett miljöhanteringssystem som ISO 14001 kan du effektivt svara på lagstiftning och offentlig granskning, förbättra energieffektiviteten och avfallshanteringseffektiviteten och sänka driftskostnaderna.

På samma gång måste organisationer konsekvent leverera kvalitet inom alla områden för att finnas på dagens konkurrenskraftiga globala marknad. Detta kräver en noggrann inställning till kvalitetshantering i hela din verksamhet.

Att engagera din personal i utbildningskurser för kvalitets – och miljöstyrningssystem av Bureau Veritas säkerställer att de är utrustade med nödvändig kunskap och förmåga. Bureau Veritas hjälper ditt företag att upprätthålla överensstämmelse med ISO 9001 och ISO 14001, internationella standarder för kvalitets- och miljöhantering, och hjälper dig att främja en kultur av ständiga förbättringar.

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 10,900 kr (ex moms)

 • Distans

  6-7 december
  20-21 januari
  21-22 mars
  19-20 maj

 • Kursledare

  Johanna Brostorp
  John Öster

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper i standarderna. Du har kanske fått en ny roll på företaget eller fått intresse och vill ha en djupare förståelse

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Du får en övergripande kännedom om hur ISO standarderna är uppbyggda, en genomgång av standardens grunder och byggstenar. Du får förståelse för processorientering. Vi går igenom standarderna och ser likheter och skillnader för ett integrerat ledningssystem även om kursen inte går igenom hur man bygger ledningssystem.

Kursen tar upp, ledningsprinciperna, standardens struktur och paragrafer samt skillnader och likheter för de två standarderna.

Fortsatta studier

Kursen ger en bra grund för kursen Internrevision - ISO 9001:2015 och 14001:2015 och är bra för dig som vill förstå sambanden mellan olika standarder.

Övrig INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om grundkurs - ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015

Dag 1

Dag 2

8:30 – 8:45 Frukost samt presentation av deltagarna, kursinnehåll samt förutsättningar

8:30 - 10:00 Frukost samt ISO 9001 

8:45 – 10:00 Allmänt kvalitet, kvalitetsprinciper

10:00 - 11:00 Allmänt om miljö

10:00 – 12:00 Processangreppssättet, risker

11:00 – 12:00 ISO 14001

12:00 – 13:00 LUNCH

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 16:30 ISO 9001 samt eftermiddagsfika

13:00 – 16:00 ISO 14001 samt eftermiddagsfika

16:30 Slut dag 1

16:00 – 16:30 Summering och avslutning

 

16:30 Slut dag 2

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com