Certifiering

Grundkurs  - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem innebär nöjda kunder och maximerad kostnadseffektivitet genom bl.a. engagerade medarbetare. I denna kurs går vi igenom kraven och lär känna nyttan med ledningssystemen, deras framgångsfaktorer samt kännedom om hur de bidrar till ökad effektivitet.

Kursen tar upp, ledningsprinciperna, standardens struktur och paragrafer samt skillnader och likheter för de två standarderna.

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 9,900 kr (ex moms)

 • Distans

  28-29 oktober
  7-8 december
  21-22 januari
  18-19 mars
  20-21 maj

 • Kursledare

  Gabriel Bosaeus
  Johanna Brostorp
  John Öster

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper i standarderna. Du har kanske fått en ny roll på företaget eller fått intresse och vill ha en djupare förståelse

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Du får en övergripande kännedom om hur ISO standarderna är uppbyggda, en genomgång av standardens grunder och byggstenar. Du får förståelse för processorientering. Vi går igenom standarderna och ser likheter och skillnader för ett integrerat ledningssystem även om kursen inte går igenom hur man bygger ledningssystem.

Fortsatta studier

Kursen ger en bra grund för kursen Internrevision - ISO 9001:2015 och 14001:2015 och är bra för dig som vill förstå sambanden mellan olika standarder.

Övrig INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om grundkurs - ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015

Dag 1

Dag 2

8:30 – 8:45 Frukost samt presentations av deltagarna, kursinnehåll samt förutsättningar

8:30 - 10:00 Frukost samt ISO 9001 

8:45 – 10:00 Allmänt kvalitet, kvalitetsprinciper

10:00 - 11:00 Allmänt om miljö

10:00 – 12:00 Processangreppssättet, risker

11:00 – 12:00 ISO 14001

12:00 – 13:00 LUNCH

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 16:30 ISO 9001 samt eftermiddagsfika

13:00 – 16:00 ISO 14001 samt eftermiddagsfika

16:30 Slut dag 1

16:00 – 16:30 Summering och avslutning

 

16:30 Slut dag 2

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com