HACCP

HACCP

Arbetsmetoden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Metoden tillåter dig dessutom att få kontroll över potentiella faror i produktionen av livsmedel, genom att göra kvalificerade bedömningar och systematiska kartläggningar av processen. Syftet med HACCP är att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror.

Vår grundkurs i HACCP fokuserar på implementering och underhåll av HACCP. Denna utbildning gör det möjligt för ditt team att uppnå HACCP-kompatibla nivåer av livsmedelssäkerhet och hygien. Genom att gå kursen får ditt team förståelse för arbetssättet och det bakomliggande regelverket.  Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP, med egenkontroll som också skall baseras på god hygienpraxis (GHP).

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 10,900kr (ex moms)

 • Distans

  Våren 2022

 • Kursledare

  Robert Orgren

För vem?

Våra kurser riktar sig till organisationer och företags kvalitet- och miljöansvariga. Ombudsmän samt övriga, andra intressenter.

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Syftet med våra kurser är att tillge praktisk och uppdaterad förståelse för standarder som hjälpmedel i att skapa affärsnytta.

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om HACCP

Kursen behandlar följande steg:

 • Utse team
 • Upprätta produktbeskrivning och bestäm avsedd användning
 • Skapa flödesschema
 • Identifiera risker
 • Bedöma risker
 • Avgöra grundförutsättningar
 • Bestämma styrbara grundförutsättningar och CCP:er
 • Kritiska gränser
 • Metoder för övervakning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Verifiera och validera HACCP
 • Dokumentation

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com