Substainability

Introduktion till hållbarhetsrapportering (CSRD)

Introduktion till hållbarhetsrapportering (CSRD) ger en överblick över hur man rapporterar ett företags hållbarhetsprestanda.  Efter kursen kommer du förstå grunderna till hållbarhetsrapportering och varför du måste vara redo att göra det. 

syfte

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna den senaste informationen om hur man rapporterar ett företags hållbarhetsprestanda. Du kommer efter kursen att förstå grunderna i hållbarhetsrapportering, vad fördelarna är och varför du behöver vara redo att göra det. Du kommer även bli medveten om hur ditt företag kommer att påverkas av krav på hållbarhetsrapportering och kunna förbereda ditt företag för att kunna rapportera om dess hållbarhet.
Du kommer efter kursen ha fått en allmän uppfattning om vilken typ av information du behöver för att skapa din rapport och hur du sammanställer den.

Vem är kursen för?

Denna kurs är avsedd för personer involverade i följande roller:

- Operativt arbete

- Miljö QEHS/SHE/QHSE

- Energi- och/eller hållbarhetschefer

- Teknik

Kursinnehåll

1. Förstå grunderna i hållbarhetsrapportering och varför du måste vara redo att göra det

- Förklara vad hållbarhet och hållbar utveckling innebär.

- Förstå en del av hållbarhetsrapporteringens historia, de olika ramverken, standarderna och fördelarna med rapportering.

- Indentifiera några av de viktigaste hållbarhetsproblemen och risker för företag när det kommer till E, S & G dimensioner.

- Förstå de gemensamma rapporteringsprinciperna för ramverken och standarderma.

2. Förbereda rapporten och planera för engagemang av intressenter

- Känna förtroende för att du förstår rapporteringsprocessen.

- Definiera dina intressenter och kanaler där du kan engagera dig med dem.

- Förstå processen för hur du väljer dina materiella ämnen.

- Förstå kopplingen mellan ämnen och nyckeltal.

- Känna dig säker på hur du avslöjar information i en rapport och värdet av tredjepartsförsäkran.

3. CSRD, bli medveten om hur ditt företag kommer att påverkas av krav på hållbarhetsrapportering.

– Förstå CSRD:s huvudsakliga egenskaper.

- Förklara hur de övergripande rapporteringsstandarderna fungerar på hög nivå.

- Förstå grunden för att utarbeta och presentera hållbarhetsinformation

- Förklara begreppet dubbel materialitet.

4. E, S, G ESRS: Vilken information du behöver för att skapa din rapport.

- Var säker på användningen och strukturen av ämnesspecifika agnostiska sandarder.

- Var säker på innehållet i upplysningskraven för att rapportera om E-S- och G-ämnen från dessa standarder.

 

 

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 7000 kr (ex.moms)

 • Distans

  26 oktober
  23 november
  14 december

 • Kursledare

  Anna Vesterberg


Kontakt

Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com