SAM

Introduktion till Systematisk arbetsmiljöarbete
- för företag med 1 anställda eller fler

Enligt arbetsmiljölagen räcker det med att en enda person är anställd för att det ska finnas ett arbetsgivare-/arbetstagarförhållande. Då gäller samtliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket som reglerar arbetsgivarens skyldigheter mot de anställda. Det kan till exempel vara fråga om regler om maskiner, kemikalier, buller, belysning, arbetsställningar och arbetsrörelser, minderåriga, ensamarbete och våld och hot. Arbetsgivare är de som har anställda eller hyr in arbetskraft. Arbetstagare är alla som arbetar på arbetsplatsen även vikarier, sommarbetare och inhyrd personal.

Alla företag med fler än 10 anställda ska ha skriftlig dokumentation av arbetsmiljöarbete såsom arbetsmiljöpolicy, rutiner uppgiftsfördelning mm. Arbetsmiljöarbetet ska bidra till att förebygga fysisk- och psykiskpåfrestning på arbetsplatsen. Vi på Bureau Veritas erbjuder en endagskurs där vi går igenom de grundläggande delarna i arbetsmiljöarbetet.

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 5900 sek (ex.moms)

 • Datum

  9 december
  4 mars
  30 maj

 • Kursledare

  Susanne Rasek

För vem?

Alla företag som har fler än 1 anställd, arbetsmiljöansvariga, chefer, skyddsombud och HR-personal.

Syfte och mål

Information och verktyg för att bygga upp arbetsmiljöarbetet på eran arbetsplats.

Genomgång av arbetsmiljölagen som gäller arbetsgivare samt en förståelse för arbetsmiljökraven som finns.

Information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Agenda

08:45

Registrering och kaffe

09:00

Introduktion till arbetsgivar- och arbetstagaransvar

09:20

Introduktion till Systematiska arbetsmiljöansvaret, SAM

10:00

Kaffepaus

10:15

Samverkan kring arbetsmiljöarbetet

11:00

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

12:00

Lunch

13:00

Delegering av arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning

13:30

Riskbedömning på arbetsplatsen

14:10

Tillbud, olyckor och ohälsa

15:00

Att åtgärda risker och följa upp

15:40

Företagshälsovård och rehabilitering

16:10

Frågor och avslutning

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com