Angelique Björklund

News

IWD 2022: Angelique Björklund

Mar. 17 2022

Bureau Veritas Group har som mål att 35% av gruppens chefer ska vara kvinnor till år 2025. En gren av Bureau Veritas som idag har en kvinnlig chef är Bureau Veritas Certification Sverige som sedan 2020 styrs av Angelique Björklund. Hennes roll som Certification Manager innefattar bland annat arbetsuppgifter som säkerställer att organisationens processer fungerar effektivt och att våra kunder får den service som vi har åtagit oss att leverera.

- Jag började arbeta för Bureau Veritas som underleverantör för mer än 12 år sedan och har under mina år här haft flera olika roller så som Key Account Manager, Operations Manager och Sales Manager. Idag arbetar jag som Certification Manager för Sverige, en roll som jag haft sedan 2020, berättar Angelique.

Sedan jag gick min första utbilning i ISO 9001 har jag jobbat med verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning inom bland annat plast-, livsmedels-, och fordonsindustrin förklarar Angelique.

När det kommer till ledarskap beskriver Angelique sig själv som den som gärna tar kommando och ser till att saker blir gjorda och på frågan om vad hon ser som sina styrkor som chef lyfter hon att hon har en bra överblick och ett tydligt fokus.

- Angelique jobbar stenhårt och brinner 100% för Bureau Veritas. Jag kan alltid lita på att hon finns där och att hon gör sitt bästa i varje situation. Dessutom har hon ett stort hjärta och vill alla väl samtidigt som hon har extremt mycket energi vilket smittar av sig och gör det roligt att arbete med och för henne, berättar en av hennes anställda.

Angelique uppskattar ärlighet och tydlighet. Något som hon tror också präglar hennes sätt att kommunicera med sina anställda.

- Jag är tydlig och ärlig i mitt sätt att kommunicera vilket jag tror bidrar till att mina anställda och min chef känner en trygghet. Finns det ingen trygghet så känner man inte att det är ett bra ställe att arbeta på och känner man inte det så kommer man inte prestera enligt förväntningarna, det går ju hand i hand.

När det gäller relationen till sina medarbetare berättar Angelique att hon alltid är tillgänglig för sina medarbetare och att de vet om att de alltid kan komma till henne och att hon hjälper till på ett eller annat sätt.

Att Angelique är mån om sina anställda är något som hon lyfter fram flera gånger och hon beskriver bland annat att hon finner drivkraften i sitt arbete hos sina medarbetare.

- Så fort jag träffar mina kollegor kickar det igång något hos mig som jag älskar. Hade jag fått välja hade jag lagt ner ännu mer tid på att umgås med mina medarbetare än vad jag gör idag. Större delen av vår vakna tid är vi tillsammans och därför är det så viktigt att man trivs ihop och att det är en bra miljö.


När det gäller jämställdhetsarbetet menar Angelique att det är tydligt att Bureau Veritas tar sitt ansvar och de hinder som hon kan uppleva i sitt ledarskap mer handlar om hennes egna preferenser och färdigheter än något inom organisationen.

- Bureau Veritas är väldigt duktiga på att supporta utveckling oavsett kön så jag känner inte alls att det finns något där som hindrar mig. Jag tycker verkligen att Bureau Veritas ger en möjligheter att lyckas så länge man själv vill. Jag har heller aldrig upplevt att jag blivit bemött annolurlunda i min roll som Certification Manager på Bureau Veritas för att jag är kvinna och på många av de möten som jag sitter på så är vi många kvinnor. När vi träffas alla certifications managers så är det närmare 50/50 kvinnor och män.

Bureau Veritas Certification Sverige består idag av 25 anställda, 14 män och 11 kvinnor. Det är alltså en relativt jämlik arbetsplats som Angelique ansvarar för och Angelique berättar att organisationen alltid går på kompetens och egenskaper i deras rekryteringsprocess, oavsett position i bolaget.

- Jag tycker det är viktigast att de egenskaper som du ska besitta i din roll, är det som man måste beakta först. Sedan om man hittar två personer som har precis samma egenskaper och kunskaper så får man givetvis beakta vad som är bäst för företaget. Men givetvis ska det inte påverka i första hand utan det är främst de personliga egenskaperna. Ibland handlar det inte bara om kvalifikationer utan man måste även kolla på de mjuka sakerna som faktiskt kan göra skillnad på längre sikt.

Samtidigt så beskriver Angelique att hon märker en tydlig skillnad i hur män och kvinnor ser på sig själva och hon lyfter fram det som en möjlig anleding till att vi inte har fler kvinnor i ledande positioner idag.

- Jag har många gånger märkt att kvinnor i högre utsträckning tyvärr trycker ner sig själva mer medan män ofta är duktiga på att höja sig själva och tala om hur duktiga de är. Jag tror att fler kvinnor sätter hinder för sig själva. Sedan finns det så klart industrier som är föråldrade i sitt angreppsätt och har man som kvinna då inte en stark ledarprofil i sig så utvecklar man den inte heller. Jag tror att många företag hade gynnats av att ha fler kvinnor i ledande postioner.

Vill du också arbeta på en arbetsplats som har ett tydligt jämställdhetsmål? Just nu söker vi nya medarbetare i hela Sverige!