Better_environment_cover

Skapar en bättre miljö

Varje dag hjälper vi våra kunder att minska sina risker, särskilt relaterade till miljöskydd och socialt ansvar.

Parallellt måste vi vara exemplariska för att minska vår påverkan och skapa en bättre miljö.

Vår ambition är att vara en förebild för minskning av koldioxidavtryck och skydd av biologisk mångfald.

Vi värdesätter

 • Växande investeringar och användning av ny teknik
 • ISO 14001-certifiering för ansvarsfull utveckling och framsteg
 • Undertecknande av klimatlöfte och biologisk mångfaldslöfte
 • Utformning av policies: resor, byggnader, flexibelt arbete, biologisk mångfald ...

BUREAU VERITAS BIDRAR TILL FN: S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

UN Sustainable Development goal number 13 with text in English

 

Vårt åtagande

 • Genomföra våra policies
 • Minska vårt koldioxidavtryck genom att:
  • Ändra vår fordonspark
  • Minska energiförbrukningen i våra anläggningar
  • Anpassa vårt resebeteende
  • Minska växthusgasutsläppen och anpassa oss till klimatförändringar
 • Stödja skydd av biologisk mångfald
 • Främja cirkulär ekonomi internt
MER OM BV GREENLINE AV TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR FÖR HÅLLBARHET
Läs mer