Expertise_cover

Vår expertis: testning, inspektion & certifiering

Våra branschledande test-, inspektions- och certifieringstjänster hjälper kunder att förbättra prestanda och minska riskerna samtidigt som de stärker sina varumärken. Vi hjälper också våra kunder att vara mer effektiva, mer metodiska och mer pålitliga i deras resa mot mer hållbara affärer och en mer hållbar värld.

BV Trust In Your World Map EN

Testning

Våra test- och analystjänster gör det möjligt att kontrollera att produkter och råvaror har de egenskaper som krävs.
Vi testar också för överensstämmelse med gällande standarder, föreskrifter och specifikationer, utför laboratorietester och test på plats för tillverknings- och processindustrin. Vi drar nytta av ett stort nätverk av laboratorier som är verksamma över hela världen. Våra anläggningar har toppmodern laboratorieutrustning och fältspecifik teknisk expertis och är strategiskt placerade för våra kunders fördel, vilket ger enklare tillgång från hamnar och större tillverkningsställen.

 • Keyfact Testing 1

  3500

  Avtal och ackrediteringar

 • Keyfact Testing 3

  100+

  Ackrediteringar gällande trådlös teknologi

 • keyfact_expertise_certification3

  7

  regionala centra över hela världen specialiserade inom olje- och petrokemitester

Inspektion

Inspektioner på plats syftar till att säkerställa att produkter, tjänster, tillgångar och installationer tillverkas eller fungerar som avsett. Dessa inspektioner täcker ett brett utbud av tjänster för att kontrollera kvalitet, verifiera kvantitet och uppfylla myndighetskrav. Våra inspektionstjänster ger företag förtroende för tillförlitligheten och integriteten hos sina produkter, tillgångar och system.

Inspektion av 50% av New Yorks hissar varje år
Nr.1 i världen på service och inspektionstjänster för byggnader och infrastruktur
30+ år Transport eller industriell infrastruktur måste inspekteras under hela dess livslängd

Certifiering

Som oberoende tredje part och ackrediterat certifieringsorgan intygar vi att ledningssystem, tjänster och människor uppfyller specifika standarder. Utrustning och produkter inom branscher och sektorer kan certifieras enligt internationella eller nationella regler, frivilliga industristandarder eller tillverkar- och kundkrav. Certifiering tillåter företag att komma åt nya marknader, befästa sina varumärken eller helt enkelt att bedriva verksamhet.
 

 • keyfact_expertise_certification1

  11,456

  fartyg som representerar 131,8 miljoner bruttoregistertonnage (GRT) klassificerade (i slutet av 2020)

 • keyfact_expertise_certification2

  Ackreditering hos

  85

  organ internationellt för certifiering av QHSE-ledningssystem

 • keyfact_expertise_certification3

  151,700+

  giltiga certifikat för ledningssystem för närvarande

Mer om vår BV Green Line av tjänster och lösningar för hållbarhet

Läs mer