detaljhandel

Detaljhandel

Vi kan hjälpa dig som arbetar inom detaljhandeln att möta de utmaningar som du utsätts för i branschen. Genom att ge dig lämpliga kontroll-, inspektions- och revisionstjänster genom hela leveranskedjan, ger vi dig möjligheten att minimera risken för återkallelser, returer och klagomål, samt att skydda ditt varumärke och kapital.

Dessutom kan Bureau Veritas hjälpa dig att övervaka alla hälso- och säkerhetsrisker kopplade till er utrustning: vi genomför återkommande kontroll av butiker och kontor för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om el, brandsäkerhet, hissar etc. Vi kan ge samma tjänster i icke reglerade marknader där du driver butiker. Tjänster som ger er möjligheten att optimera på ett konsekvent sätt er kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet och socialt ansvarstagande, globalt.
 
Bureau Veritas inspektions- och certifieringstjänster längs hela livsmedelskedjan kan hjälpa dig att införa rätt processer för att övervaka kvalitet och hygien för livsmedel du säljer, särskilt för färska och frysta livsmedel som marknadsförs under ert eget varumärke.