Miljö Energi ISO 14001

Kraft och energi

När behovet av elkraft, effektiv vattenförsörjning och avfallshantering ökar och fler investeringar görs inom dessa områden, är det viktigt att uppfylla de internationella normer som finns för god kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Det är lika viktigt att alla som arbetar med detta har en hög medvetenhet om hur dessa områden påverkas av deras verksamheter.

Från design till konstruktion och drift, och slutligen till avveckling, ger Bureau Veritas er fullständig support för att få överensstämmande med standarder och att minska riskerna inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvarstagande.

Kontakta oss för att höra om vilka tjänster som passar just er. 

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com