Marine

Marine & Offshore

Våra tjänster täcker hela fartygets livscykel, från planeringsstadiet fram till inspektioner av fartyg i drift och avveckling. Vi är ett expertorgan med internationell verksamhet inom fartygsklassning och relaterade tjänster såsom certifiering, utbildning, inspektion och rådgivning. Vi kan hjälpa dig att utveckla er verksamhet och samtidigt hålla er i linje med gällande krav för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö inom sjöfartsindustrin.