Gruvverksamhet

Processindustrier och gruvdrift

Om ert företag producerar till exempel kemikalier, läkemedel, massa och papper, cement, eller är verksamma inom gruvindustrin, vet ni att det är viktigt att hantera kvalitet, hälsa, säkerhet och miljöfrågor noggrant och kontinuerligt genom hela er process.

Vi kan ge global expertis och hjälp med tjänster som inspektioner och revisioner, mätningar, riskanalyser och annan teknisk konsultation, eller med stöd till certifiering av ert system och era processer.