IRIS

IRIS CERTIFIERING

VISA ERT VÄRDE SOM KVALITETSLEVERANTÖR I DEN INTERNATIONELLA JÄRNVÄGSBRANSCHEN

Med en ökande konkurrens och transport, speciellt inom EU, har järnvägen fått högre krav på ett transportsystem som är “redo” och som klarar många lagar och krav från olika länder. Parallellt med detta förväntar sig operatörer att leverantörer i hela ledet fortsätter att vara konkurrenskraftiga och att de kan leverera smarta, kvalitativa och fungerande lösningar för lok, vagnar och utrustning. IRIS kan tillämpas hos leverantörer inom järnvägsindustrin (såsom tillverkare av utrustning eller individuella komponenter) och operatörer såväl som tillverkare av järnvägsfordon.

Vad är IRIS certifiering? 
IRIS (International Railway Industry Standard) är ett initiativ som leds av Union of the European Railway Industries (UNIFE) och som stöds och anstiftas av fyra av de största systemleverantörerna (Bombardier, Siemens, Alstom and AnsaldoBreda). IRIS är en komplementerande utökning av ISO 9001, specifik för järnvägsbranschen, och utvecklad för bedömning av ledningssystem med fokus på projektledning och konstruktion. Det underliggande målet med IRIS är att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten av rullande materiell genom att förbättra hela leverantörsledet. Den gör detta genom att sätta gemensamma krav för alla.

Ersätter IRIS enskilda bedömningar?
En IRIS-certifiering kommer att ersätta de bedömningar ni har idag, åtminstone sådana som tagits fram av de fyra grundarna till initiativet (Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation och Bombardier Transportation).

Varför Bureau Veritas?
Bureau Veritas har möjlighet att erbjuda provning och inspektion mot till exempel EU-direktiv inom järnvägsbranschen. Alla våra revisorer är dedikerade mot vissa branscher som t.ex. järnvägsbranschen. Detta ger dem en insikt och förståelse för branschens kunder, regler och krav. Med fler än 5 700 specialister har vi full kapacitet att ge er en certifieringstjänst som ger ett värde för er organisation.