ISO 45001

ISO 45001 
CERTIFIERING

FÖR EN TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Organisationer ansvarar över de anställdas hälsa och säkerhet. Därför är alla företag skyldiga att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och att förebygga olyckor, arbetsskador och ohälsa. De behöver också förbättra arbetarskyddets prestanda kontinuerligt.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001har tagits fram med hjälp av “High-Level Structure”. Detta är ämnat att främja överensstämmelsen mellan ledningssystem med utgångspunkt i ISO-standarder, och att underlätta implementeringen för organisationer som behöver möta krav från ett flertal standarder samtidigt, exempelvis ISO 9001 and ISO 14001.

ISO 45001:2018 publicerades i mars 2018 och kommer att ersätta den tidigare standarden OHSAS 18001. För de företag som är certifierade enligt OHSAS sedan tidigare är migreringsperioden tre år. Därefter, således mars 2021, upphör OHSAS 18001 att gälla.

OH&S-ledningssystem
ISO 45001 har ett flertal beröringspunkter med OSHAS 18001. Den nya ISO 45001 inkluderar dessutom:

  • Ledarskap. Större engagemang från högsta ledningen genom hela processen.
  • Riskhantering. Ökad medvetenhet kring faror och risker och hur dessa kontrolleras I arbetet, genom information, kommunikation och utbildning.

Fördelarna med att certifiera er efter ISO 45001

  • Reducera risken för arbetsrelaterade skador, ohälsa och dödsfall.
  • Utveckla och implementera en policy och målsättningar för OH&S
  • Låt ledarskapet och engagemanget gå i linje med OH&S-ledningssystemet

Vi erbjuder relevanta utbildningar som hjälper dig att implementera och efterleva ett arbetsmiljöledningssystem certifierat efter ISO 45001.