ISO 45001

ISO 45001 
CERTIFIERING

Företag står inför växande efterlevnadskrav relaterade till arbetsplatsrelaterade sjukdomar och olyckor. ISO 45001 Health & Safety Management System-certifiering från Bureau Veritas stödjer organisationer i proaktivt förebyggande av arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Konsumenternas förväntningar på socialt ansvar är större än någonsin. Skador och dödsfall relaterade till arbetsmiljörisker är extremt kostsamma för samhället. Att säkra allmänhetens förtroende innebär att placera ett hälso- och säkerhetshanteringssystem i centrum för en sund affärsstrategi.

ISO 45001 är den nya internationella certifieringsstandarden inom OHSMS (Occupational Health and Safety Management Systems). Standarden hjälper dig att implementera ett omfattande tillvägagångssätt för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller att förbättra en befintlig OHSMS. Att uppnå ISO 45001-certifiering från Bureau Veritas understryker din organisations åtagande att skydda anställda över hela världen.

 

 • UTVECKLA RÄTT HÄLSO- OCH SÄKERHETSMETODER

  för ditt företag med ISO 45001

 • GRANSKA HÄLSO- OCH SÄKERHETSRISKER

  och skapa processer som är relevanta för ditt företag och dess sammanhang

 • MINSKA ARBETSPLATSOLYCKOR

  genom att genomföra kontroller och utvärdera prestanda

 • MEDARBETARE FÅR EN AKTIV ROLL

  i hälsa och säkerhet på jobbet genom ökad medvetenheten om risker

 • REDUCERA KOSTNADER

  för olyckor och försäkringar

 • FÖRBÄTTRA DITT RYKTE

  genom internationell certifiering mot ISO 45001 med Bureau Veritas, ett ackrediterat certifieringsorgan

ISO 45001, EN KOMPLET TILLGÅNG TILL ARBETSPLATSENS YRKESHÄLSA OCH SÄKERHET

ISO 45001-standarden ger mer detaljerade krav än sin föregångare, OHSAS 18001. Den nya standarden utökar sin räckvidd utöver fysisk säkerhet för att omfatta de psykologiska farorna med utbrändhet, trakasserier och stressrelaterade sjukdomar. Det innehåller också mindre uppenbara faror som repetitiva belastningsskador och ryggsmärtor som är vanligt förekommande i kontorsmiljöer.

ARBETSDELNINGAR FÖR ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN

Ett viktigt nytt koncept är arbetarnas roll för att identifiera potentiella hälso- och säkerhetsrisker på jobbet. Detta kan ha formen av ett representativt team för att säkerställa att hälso- och säkerhetsrisker identifieras på alla nivåer i organisationen. Varje klausul innehåller riskbaserat tänkande för att uppmuntra proaktiva åtgärder som syftar till att minska arbetsskador och dödsfall.