Marine

Klassning

VI LEVERERAR TVÅ TYPER AV KLASSNINGSTJÄNSTER: FARTYGSKLASSNING OCH TULLKLASSNING.

Fartygsklassning
Om ni är inom sjöfartsindustrin, innebär klassning en rad tjänster som utförs på ett fartyg, från konstruktion och tillverkning av sin "i drift"-status, med målet att de följer en hög nivå av internationellt erkända säkerhetsnormer. Som klassningssällskap har vi ett starkt engagemang för utveckling och genomförande av maritima standarder för att skydda liv, egendom och miljö.

Tullklassning
Om ni är inom landets tullverksamhet, eller om ni är en aktör i den internationella handeln vet du förmodligen att World Customs Organizations medlemmar använder den internationella konventionen om harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (vanligen kallat HS). HS ger regeringar möjlighet till att förenkla sammanräkningen och insamling av statistik över handeln enligt klassningspositioner.

Tullklassificering är en del av de Pre-Shipment tjänster vi levererar till olika länder och regeringar.