Arbetsmiljö

Kurser i Arbetsmiljö

Ditt företags humankapital är dess största tillgång. Bureau Veritas utbildningar och verktyg för arbetshälsa och säkerhet gör att du proaktivt kan förebygga sjukdomar och skador på jobbet. Att placera hälsa och säkerhet i centrum i ditt företag hjälper till att skydda de anställdas välbefinnande, förtjänar kundernas förtroende, förbättrar effektiviteten och minskar risken.

Även erfarna företag som har arbetat under många år för att skapa en säker arbetsmiljö kan möta utmaningar när det gäller att hantera välbefinnande och mental arbetsmiljö. Detta område kräver andra färdigheter, verktyg, metoder och lösningar.

Det är på detta område som många företag upplever sina största utmaningar. Både för att området kräver ny kunskap och eftersom konsekvenserna av insatsen kan vara ganska betydande. Bureau Veritas kurser ger dig nya färdigheter för att utveckla och höja arbetsmiljön till en högre nivå.

ISO 45001 erbjuder ett ramverk för att skydda din största tillgång: dina anställda. Våra utbildningar och resurser hjälper dig att bättre förstå dess krav och ansvar, så att du proaktivt kan förebygga arbetsskador och sjukdomar. Våra arbetsmiljökurser ger kunskap om hur man implementerar standardkraven, samtidigt som våra kursledare lär ut hur man bedömer effektiviteten och efterlevnaden av ledningssystem.

För att uppnå och upprätthålla hållbar ISO 45001-överensstämmelse krävs samarbete mellan team i hela din verksamhet. Vi erbjuder en rad utbildningskurser för arbetsmiljö, alla undervisade av branschexperter, anpassade till dina anställdas specifika behov och kompetensuppsättningar. Våra kurser ger grundläggande och djupgående kunskaper i ISO 45001. Våra interna och ledande revisorkurser utbildar eleverna i att analysera effektiviteten och efterlevnaden av Occupational Health & Safety Management Systems.

 

VÅRA KURSER INOM ARBETSMILJÖ

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com