Arbetsmiljö

Kurser i Arbetsmiljö

En hälsosam arbetsmiljö har många ansikten. Trygghet, välbefinnande, glädje, engagemang, - allt gäller både mentalt och affärsmässigt. En strukturerad och systematisk strategi är den direkta vägen till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Även erfarna företag som har arbetat under många år för att skapa en säker arbetsmiljö kan möta utmaningar när det gäller att hantera välbefinnande och mental arbetsmiljö. Detta område kräver andra färdigheter, verktyg, metoder och lösningar.

Det är på detta område som många företag upplever sina största utmaningar. Både för att området kräver ny kunskap och eftersom konsekvenserna av insatsen kan vara ganska betydande. Bureau Veritas kurser ger dig nya färdigheter för att utveckla och höja arbetsmiljön till en högre nivå.

Bureau Veritas erbjuder utbildningar i arbetsmiljö genom ISO 45001:2018. En standard som fokuserar på arbetsmiljö och det systematiska arbetet kring det i organisationen.

VÅRA KURSER INOM ARBETSMILJÖ

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com