IRIS

Kvalitetsledningssystem inom Railway (IRIS)

Denna utbildning syftar på standarden mot järnväg, IRIS. Du kommer att lära dig alla väsentliga uppgifter om IRIS-certifieringsprocessen, korrekt tolkning och förståelse av kraven i IRIS, samt dess specifika bedömningsmetod på ett övergripande sätt. Du får tips och praktiska lösningar om hur du introducerar IRIS-standarden effektivt för ditt företag.

Tillfället syftar bland annat också till att träna processorienterad revision, att öva de interna revisorernas korrekta beteende och fördjupa din nya kunskap genom många övningar.  

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 9,900kr (ex moms)

 • Distans

  11-12 mars

 • Kursledare

  Thomas Brandin

För vem?

Denna tvådagarskurs riktar sig till företag som har planer på att införa IRIS eller vill ha en genomgång av standarden och IRIS Rules.

Kursen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Efter avslutad kurs kommer kursdeltagarna förstå:

 • Strukturen som beskrivs i "Annex SL" inklusive dess påverkan på IS0 9001 och ISO/TS 22163
 • IRIS-reglerna
 • IRIS-granskningsverktyget
 • Tillämpliga verktyg (sköldpaddsdiagram) och hur man implementerar dem effektivt
 • Järnvägsprocessens strategi för revision, inklusive riskbaserat tänkande

Fortsatta studier

Efter avslutad kurs kommer du ha grundläggande kunskaper inom IRIS. Med dessa kunskaper kommer du ha möjlighet att gå tillsammans med en utbildad kollega inom internrevision och göra revisioner. Vidare kan du går kursen Introduktion och revision IRIS 3.0 för vidare utbildning kring intern revisioner. OBS kursen hålls i Tyskland. 

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer dig till del genom tips, råd och inspiration.

Om Kvalitetsledningssystem inom Railway (IRIS)

Dag 1

Dag 2

8:30-9:45 Introduktion IRIS Rules

8:30-8:45 Sammanfattning Dag 1

9:45-10:00 Frukost

8:45-9:45 forts. ISO/TS 22163 krav 8

10:00-12:15 IRIS Audit Tool

9:45-10:00 Frukost

12:15-13:15 Lunch

10:00-12:15 ISO/TS 22163 krav 9-10

13:15-15:00 ISO/TS 22163 krav 4-7

12:15-13:15 Lunch

15:00-15:15 Fika

13:15-15:00 Sköldpaddsdiagram /
implementering av processöversyn

15:15-16:30 ISO/TS 22163 krav 8

15:00-15:15 Fika

 

15:15-16:30 Internrevisions tekniker

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com