kvalitet miljö

Utbildningar inom ledningssystem för kvalitet-,miljö- och arbetsmiljö. 

Bureau Veritas utbildningar stödjer kontinuerlig förbättring av kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöprestanda (QHSE) i hela din organisation. Vi erbjuder en omfattande uppsättning utbildningar utformade för dina anställdas olika behov och nivåer av förmåga. Våra utbildningar hjälper dig att upprätthålla fullständig efterlevnad mot relevanta kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöstandarder genom att se till att ditt team har nödvändig kunskap och färdigheter.

ISO 9001 är utformad för att hjälpa dig att uppnå jämn kvalitet i dina produkter, tjänster och verksamhet och öka kundnöjdheten. Våra digitala och personliga utbildningar och verktyg hjälper dig att se till att dina team har kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar ISO 9001-överensstämmelse.

ISO 14001 ger en ram för hållbar utveckling som gör att du kan identifiera, kontrollera och övervaka miljöaspekterna i din organisation. Bureau Veritas erbjuder ett komplett utbud av miljöutbildningar och verktyg som täcker ISO 14001-standarden. Dessa hjälper ditt team att utveckla kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar efterlevnad och sänka driftskostnaderna genom effektivare resursanvändning och avfallshantering.

ISO 45001 erbjuder ett ramverk för att skydda din största tillgång: dina anställda. Våra utbildningar hjälper dig att bättre förstå dess krav och ansvar, så att du proaktivt kan förebygga arbetsskador och sjukdomar. Våra utbildningar ger kunskap om hur man implementerar standardkraven, samtidigt som våra utbildningsledare lär ut hur man bedömer effektiviteten och efterlevnaden av ledningssystem.

Vi erbjuder en rad utbildningar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, alla undervisade av branschexperter, anpassade till dina anställdas specifika behov och kompetensuppsättningar. Våra utbildningar ger grundläggande och djupgående kunskaper i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

VÅRA utbildningar INOM Quality, environment & working environment 

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com