kvalitet miljö

Kurser inom QHSE

Bureau Veritas utbildningar stödjer kontinuerlig förbättring av kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöprestanda (QHSE) i hela din organisation. Vi erbjuder en omfattande uppsättning kurser och resurser utformade för dina anställdas olika behov och nivåer av förmåga. Våra kurser hjälper dig att upprätthålla fullständig efterlevnad mot relevanta kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöstandarder genom att se till att ditt team har nödvändig kunskap och färdigheter.

ISO 9001 är utformad för att hjälpa dig att uppnå jämn kvalitet i dina produkter, tjänster och verksamhet och öka kundnöjdheten. Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kvalitetskurser. Våra digitala och personliga kurser och verktyg hjälper dig att se till att dina team har kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar ISO 9001-överensstämmelse.

ISO 14001 ger en ram för hållbar utveckling som gör att du kan identifiera, kontrollera och övervaka miljöaspekterna i din organisation. Bureau Veritas erbjuder ett komplett utbud av miljöutbildningar och verktyg som täcker ISO 14001-standarden. Dessa hjälper ditt team att utveckla kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar efterlevnad och sänka driftskostnaderna genom effektivare resursanvändning och avfallshantering.

ISO 45001 erbjuder ett ramverk för att skydda din största tillgång: dina anställda. Våra utbildningar och resurser hjälper dig att bättre förstå dess krav och ansvar, så att du proaktivt kan förebygga arbetsskador och sjukdomar. Våra arbetsmiljökurser ger kunskap om hur man implementerar standardkraven, samtidigt som våra kursledare lär ut hur man bedömer effektiviteten och efterlevnaden av ledningssystem.

Vi erbjuder en rad utbildningskurser för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, alla undervisade av branschexperter, anpassade till dina anställdas specifika behov och kompetensuppsättningar. Våra kurser ger grundläggande och djupgående kunskaper i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

Delta i en grundkurs och en internrevisionskurs under samma år och få 20% rabatt på internrevisionskursen.

VÅRA KURSER INOM QHSE

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com