kvalitet miljö

Kurser inom kvalitet- och miljöledning

Bureau Veritas utbildningar stödjer kontinuerlig förbättring av kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöprestanda (QHSE) i hela din organisation. Vi erbjuder en omfattande uppsättning kurser och resurser utformade för dina anställdas olika behov och nivåer av förmåga. Våra utbildningar hjälper dig att upprätthålla fullständig efterlevnad av alla relevanta QHSE-standarder genom att se till att ditt team har nödvändig kunskap och färdigheter.

Har du ett medansvar för företagets kvalitet- och miljöledning eller behöver du bara veta mer om standardernas strategiska och operativa krav? På Bureau Veritas erbjuder vi kvalitet- och miljökurser på flera nivåer för att ge dig möjlighet att lyfta där det är mest meningsfullt för dig.

ISO 9001 är utformad för att hjälpa dig att uppnå jämn kvalitet i dina produkter, tjänster och verksamhet och öka kundnöjdheten. Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kvalitetskurser. Våra digitala och personliga kurser och verktyg hjälper dig att se till att dina team har kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar ISO 9001-överensstämmelse.

ISO 14001 ger en ram för hållbar utveckling som gör att du kan identifiera, kontrollera och övervaka miljöaspekterna i din organisation. Bureau Veritas erbjuder ett komplett utbud av miljöutbildningar och verktyg som täcker ISO 14001-standarden. Dessa hjälper ditt team att utveckla kunskap och färdigheter för att uppnå hållbar efterlevnad och sänka driftskostnaderna genom effektivare resursanvändning och avfallshantering.

VÅRA KURSER INOM KValitet- och miljöledning

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com