FSC

FSC® - Kurspaket
- FSC® CoC
- Införa FSC® CoC
- Internrevision FSC® CoC

Kurserna tas med fördel i kombination, men kan också tas var för sig.

Första dagen är en grundläggande kurs med genomgång av kraven i FSC®-standarden för Chain of Custody baserad på praktiska övningar. Du får även kunskaper både gällande bakgrunden och grundläggande principer.

Andra dagen fördjupar vi oss i införandet av FSC® STD 40-004 standarden samt ytterligare krav som man ska känna till som ansvarig för ett Chain of Custody-system.

Sista dagen är ett komplement särskilt anpassat till dig som ska genomföra internrevisioner.

 • Information

  Längd: 1-3 dagar

  Pris: 1 dag 4,900kr (ex moms)
  2 dagar 9,900kr (ex moms)
  3 dagar 14,900kr (ex moms)

 • Distans

  21-23 april

 • Kursledare

  Fredrik Cederqvist

För vem?

FSC® CoC: Personer som arbetar med FSC CoC uppgifter i företag med ansvar att arbeta enligt spårbarhetssystem. Kursen kräver inga förkunskaper

Införa FSC® CoC: FSC CoC ansvariga med ansvar för att gällande certifieringskrav uppfylls i organisationen. Införa och underhålla dokumenterade rutiner. Kursen kräver kunskaper motsvarande dag 1. 

Internrevision FSC® CoC: Interna revisorer med uppgift att utvärdera att en site eller subcontractor uppfyller gällande FSC CoC standarder. Kursen kräver kunskaper motsvarande dag 2 & 3. 

Syfte och mål

FSC® CoC: Kunna grundläggande krav i FSC  CoC standarder kopplade till:

 • Marknadsföring och märkning
 • Inköp och mottagningskontroll.
 • Produktion och hantering av FSC anspråk. (transfer, kredit, procent)
 • Försäljning och utleverans
 • Materialbokföring

Införa FSC® CoC: 

 • Fördjupad förståelse av alla krav i FSC STD 40-004
 • Kunna tillämpa FSC CoC krav i den egna verksamheten.
 • Känna till grunder i FSC Controlled Wood för att förstå innebörden
 • Kunna upprätta och anpassa rutin, policy eller annan dokumenterad information.

Internrevision FSC® CoC: 

 • Kunna grundläggande krav i revisionsteknik enligt ISO 19011 (principer, planering, genomförande och rapportering)
 • Kunna utvärdera FSC CoC standarder och koppla revisionsiakttagelser till standardkrav
 • Kunna rapportera en revision enligt krav i FSC CoC STD 40–003.

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om FSC® - Kurspaket

Dag 1: FSC® CoC

Dag 2: Införa FSC® CoC

Dag 3: Internrevision FSC® CoC

FSC bakgrund och principer

Krav på dokumenterade rutiner och intern utbildning.

Revisionsteknik enligt ISO 19011
 

Chain of Custody – praktisk övning: ”FSC Fabriken under ett år”.
Övningen klargör roller och risker i ett FSC CoC system och ger praktiskt tillämpning

FSC Chain of Custody (CoC) metoder fördjupning (kredit, procentmetod).

FSC CoC krav på revision
 

Genomgång av FSC CoC krav i FSC STD 40-004

Advice notes och tolkningar

Repetition Chain of Custody krav
 

Marknadsföra, sälja och leverera FSC produkter

FSC Controlled Wood och Due Diligence (intro)

Planering av revision + praktisk övning

Köpa, kontrollera och hantera FSC
material

FSC Multi-site krav och hantering av
korrigerande åtgärder

Dokumentgranskning, intervjuer och rapportering + praktisk övning

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com