EU:s Handel med Utsläppsrätter (EU ETS) utvidgas till att omfatta flyget

01/11/09

EU ETS är ett obligatoriskt cap and trade system som lanserades 2005 och är en av de viktigaste verktygen som EU använder för att uppfylla sina åtaganden utsläppsminskningar av växthusgaser (GHG) enligt Kyotoprotokollet.

 

EU ETS Utsläppsrätter Flyget

 

EU ETS Systemet är indelat i faser, fas I löpte från 2005 till 2007, fas II går från 2008 till 2012 och fas III kommer att löpa från 2013 till 2019. För närvarande systemet omfattar bara CO2, men allt eftersom systemet mognar finns planer på att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta andra växthusgaser och fler branscher.


Business Vision, Bureau Veritas redaktion för vårt internationella nyhetsbrev, intervjuade Andy Taylor, Technical Manager GHG Verification Services, Bureau Veritas Certification UK Ltd

 

Business Vision: Vad är detta nya EU ETS Aviation initiativet och hur fungerar det?
Andy Taylor: Europeiska rådet har gjort ett åtagande att EU ska minska utsläppen av växthusgaser tills år 2020 till en nivå som är minst 20% under 1990 års nivåer. Att begränsa utsläppen av växthusgaser från flyget ses därför som ett viktigt bidrag till att nå detta mål.


Från och med 1 januari 2010, kommer att CO2-utsläppen från nästan alla flygningar som startar eller landar på en flygplats i en EU medlemsstat att övervakas. Alla flygbolag som omfattas av lagstiftningen kommer att lämna de årliga utsläppen till den utsedda tillsynsmyndigheten. Operatörer kommer också att kunna ansöka om ett gratis utsläppsrätter genom att rapportera tonkilometerdata (nyttolast multiplicerat med köravstånd) för 2010. Utsläpp och benchmarking-uppgifter måste kontrolleras av en ackrediterad tredje part.

 

Business Vision: Vad är den aktuella statusen av denna nya förordning?
AT: Det ändrade EU-ETS direktivet måste införlivas i nationell lagstiftning senast i februari 2010. I Storbritannien, som kommer att reglera det största antalet aktörer, trädde lagstiftningen i kraft den 17 september.

 

Business Vision: Vad måste flygföretagen göra för att uppfylla kraven?
AT: Nationella införanden kan variera något mellan medlemsstaterna, men de kommer huvudsakligen att kräva att operatörerna:

 • Lägger fram en plan för kontroll av den behöriga myndigheten för godkännande; 

 • Övervakar utsläpp enligt med den godkända planen och EU:s beslut om riktlinjer för övervakning och rapportering (MRG);

 • Får sina utsläpp verifierade av en tredje part som är ackrediterad eller godkänts av nationella ackrediteringsorgan, och 

 • Från 2012, överlämna utsläppsrätter som motsvarar deras årliga utsläpp.

Business Vision: Vad är verifiering och hur kan Bureau Veritas Certification hjälpa?
AT: Verifiering är en process genom vilken en auktoriserad tredje part granskar uppgifterna i de årliga utsläppen. Syftet med kontrollen är att få fram tillräcklig bevisning för att ge garantier för att de rapporterade uppgifterna inte innehåller väsentliga fel och därmed göra det möjligt för kontrollanten att yttra sig om huruvida de rapporterade uppgifterna är framtagna, i all väsentlighet, och är upprättade i enlighet med den godkända övervakningsplanen planen och EU:s beslut om riktlinjer för övervakning och rapportering.

 

Bureau Veritas Certification är ackrediterat för att kontrollera EU-ETS systemet i 12 medlemsstater och strävar efter att utöka denna ackreditering för att kunna kontrollera EU ETS utsläppen från luftfarten i samtliga 27 medlemsstater. För närvarande erbjuder Bureau Veritas Certification förgranskningar och GAP analyser för att ge aktörer ett förtroende för sina system och kommer att kunna börja fulla kontroller från april 2010.

 

Business Vision: Vilka är Bureau Veritas Certifications kvalifikationer för att erbjuda denna tjänst?
AT: Med vår närvaro i 140 länder och vår expertis inom växthusgaser, är Bureau Veritas Certification idealiskt placerade för att fullt ut stödja företagens behov av uppföljning och revision. Bureau Veritas Certification är godkänd av FN:s CDM (Clean Development Mechanism) Styrelsen för validering av CDM-projekt som utsetts operativ enhet. Vi har även varit aktivt engagerade i många arbetsgrupper för växthusgaser i synnerhet, EU ETS nationell MRV grupper (UK ETG, Frankrike och andra länder), Tekniska kommittén för den nya standarden ISO 14064 (GHG management system), och International Emissions Trading Association (IETA).

 

Vi har ett flertal ackrediteringar för EU ETS inklusive UKAS i Storbritannien, och är medlemmar i en arbetsgrupp för att utöka detta till att omfatta luftfarten. Dessutom har vi lång erfarenhet inom flygindustrin och erbjuda certifiering enligt EN/AS/JISQ 9100.

 

Business Vision: Kan du ge oss några exempel på kunder som dragit nytta av er certifiering och verifiering av koldioxid?
AT: Bureau Veritas Certification har kontrollerat över 1 600 EU-ETS installationer inklusive Shell, Chevron, EDF och EON. För BAA plc och BAA Heathrow vi har genomfört en större översyn och analys av skillnaderna i företagets miljöledningssystem enligt ISO 14001 och företagens ledningssystem.

För BAA Heathrow, har Bureau Veritas Certification även genomfört en extern granskning av miljökonsekvensbedömningar (MKB) för ett antal BAA Heathrow utvecklingsprojekt. Detta omfattade intervjuer, dokumentgranskningar och revisioner på plats för att avgöra utvecklingen av enskilda utvecklingsprojekt mot deras MKB-krav och mål som till exempel minskning av koldioxid. Dessa är bara några exempel på vårt djupa engagemang i sektorn.

 

 

Kontakta oss gärna för verifiering av utsläppsrätter i Sverige på 031-60 65 00 eller genom kontaktlänken ovan.

 

Vi har även samlat information om EU ETS för anläggningar och för flyget på en sida. Klicka här.Kontakta oss

Bureau Veritas

Telefon: 031-60 65 00

Skicka ett e-mail
 • ALGERIET
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIEN
 • ÖSTERRIKE
 • AZERBAJDZJAN
 • BAHAMAS
 • BAHREIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • VITRYSSLAND
 • BELGIEN
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRASILIEN
 • BRUNEI
 • BULGARIEN
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODJA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAP VERDE ÖARNA
 • CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
 • TCHAD
 • CHILE
 • KINA
 • COLOMBIA
 • KONGO
 • KONGO (DEMOKRATISKA REPUBLIKEN)
 • COSTA RICA
 • ELFENBENSKUSTEN
 • KROATIEN
 • KUBA
 • CURACAO
 • TJECKISKA REPUBLIKEN
 • DANMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
 • ECUADOR
 • EGYPTEN
 • EL SALVADOR
 • EKVATORIALGUINEA
 • ERITREA
 • ESTLAND
 • ETIOPIEN
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • FRANSKA VÄSTINDIEN
 • GABON
 • GEORGIEN
 • TYSKLAND
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREKLAND
 • GRÖNLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • UNGERN
 • ISLAND
 • INDIEN
 • INDONESIEN
 • IRAK
 • ISRAEL
 • ITALIEN
 • JAPAN
 • JORDANIEN
 • KAZACHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SÖDRA)
 • KUWAIT
 • LETTLAND
 • LIBANON
 • LIBERIA
 • LIBYEN
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURETANIEN
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MAROCKO
 • MOÇAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NEDERLÄNDERNA
 • NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA
 • NYA ZEELAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORGE
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPPINERNA
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • RUMÄNIEN
 • RYSSLAND
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI-ARABIEN
 • SENEGAL
 • SERBIEN
 • SEYCHELLERNA
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SOMALIA
 • SYDAFRIKA (REP.)
 • SPANIEN
 • SRI LANKA
 • SURINAM
 • SVERIGE
 • SCHWEIZ
 • SYRIEN
 • TAIWAN
 • TANZANIA (FÖRENADE REPUBLIKEN)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIEN
 • TURKIET
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • FÖRENADE ARABEMIRATEN
 • STORBRITANNIEN
 • USA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andra Hemsidor
 • AFRIKA
 • Global Hemsida
 • MELLANÖSTERN
 • SYDOSTASIEN
Välj bransch, område och/eller tjänst
Er bransch

Ert område

Våra tjänster