ISO 50001

ISO 50001 CERTIFIERING

Företags energikonsumtion ökar. Samtidigt ökar även priser för inköpt energi, en ekvation som bara ger ett svar - mer kostnader för er som företag. I Sverige förbrukar vi mer elektricitet än de flesta andra länder. Nästan 25% av den energi vi förbrukar är el. Vår elkonsumtion är nästan två och en halv gång så hög som genomsnittet i EU, och tre till fyra gånger så hög som i Grekland, Portugal, Italien och Spanien. Många företag har idag, genom ett miljöledningssystem, ett ökat fokus på energi genom att utveckla miljömål med fokus på energiförbrukning. Detta görs nu möjligt att utveckla ett steg längre genom att införa och certifiera ett fokuserat Energiledningssystem (ELS).

Vad är ISO 50001? 
ISO 50001 är en global standard för energiledningssystem. Den är mycket lik ISO 14001 i sin uppbyggnad men fokuserar på att ge företag ett ramverk till att systematiskt arbeta kring energifrågor.

Vad revideras vid en revision för energiledning?
Hur ni utvecklar och ständigt förbättrar er energiledning genomsystematiskt energiarbete, tydliga och effektiva inköpsrutiner för råvaror och utrustning, fungerande projektering, tydlig styrning och uppföljning av verksamheten och utveckling av era processer.