Kvalitet

ISO 9001 CERTIFIERING 

Ökade krav från kunder och lagstiftning skapar ett behov av stärkt kvalitetsarbete för alla organisationer. Det mest effektiva sättet att leva upp till standarderna och uppvisa kontinuerlig förbättring, är med hjälp av ett kvalitetsledningssystem, certifierat efter den internationellt erkända standarden ISO 9001:2015.
 
En certifiering efter ISO 9001:2015 hjälper er att implementera strömlinjeformade processer och förbättra den operativa effektiviteten, samtidigt som ni säkerställer att ni tar rätt beslut för er verksamhet.

Kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001 införlivas i varje del av er verksamhet och ni behöver vara redo för förändringar i er arbetsmetodologi. Personalen behöver likaså vara medvetna om vad som förväntas av dem och vad som kommer att innefattas i deras ansvarsområden efter införandet av det ISO 9001-certifierade kvalitetsledningssystemet.

FÖRDELARNA MED ATT CERTIFIERA ER EFTER ISO 9001

  • Ni kommer att kunna styra er organisations kvalitetsprocess mer effektivt
  • Kundnöjdheten kommer att öka
  • Ni förbättrar tillförlitligheten i det operativa arbetet och ökar era chanser att möta och överträffa era kunders förväntningar
  • Ni får en tydligare bild av er organisations struktur, kultur och målsättningar

Vi erbjuder relevanta utbildningar som hjälper er att implementera och bibehålla ett kvalitetsledningssystem certifierat efter ISO 9001. Se våra utbildningar nedan.