olja gas

Olja och gas

Oavsett var i försörjningskedjan av petrokemisk, olje-, eller gasindustri ni arbetar, vet ni att miljöaspekten har en allt mer betydande roll, samtidigt som efterfrågan på säkerhet och tillförlitlighet ökar kraftigt.

Vi kan hjälpa dig från utformning av ny utrustning (CAPEX), på djupt vatten, till havs eller på land för underhåll och drift av befintlig utrustning(OPEX). Våra tjänsters omfattning, som går långt utöver traditionell bedömning, omfattar även integritetsrelaterade tjänster, utbildning och konsulttjänster för olje- och gasindustrin och LNG-marknader.

Kontakta oss för att höra om vilka tjänster som passar just er.

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com