Konsulter & kursledare

VÅRA KURSLEDARE & KONSULTER

Vår organisation präglas av en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Våra kursledare och konsulter är noggrant utvalda för att säkerställa högsta kvalitet i vårt arbete.

Varje kursledare och konsult är en expert inom sitt område och bidrar med unika insikter och färdigheter till våra tjänster och utbildningar. Genom att kombinera akademisk kunskap med praktisk erfarenhet strävar vi efter att erbjuda våra klienter och deltagare en meningsfull och givande upplevelse.

 

MÖT VÅRA KURLEDARE & KONSULTER

Image
Poträttbild på kvinna i rosa blus och svarta glasögon

ANNA VESTERBERG

Område: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Informationssäkerhet, Hållbarhet & Internrevision

Anna har 30 års erfarenhet med utveckling av organisationers och företags ledningssystem både som anställd och som konsult. Hon har bland annat teoretisk grundutbildning inom miljö och en masterutbildning i ledarskap, pedagogik och vuxnas lärande samt projektledning. Hon har stor erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling. 

Anna håller utbildningar och konsultar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, hållbarhet och internrevision.

Image
poträttbild på man i blå t-shirt

GUSTAV ERIKSSON

Område: Miljö, ISO 14001

Gustav har 30 års erfarenhet med utveckling av organisationers och företags ledningssystem både som anställd miljö/säkerhet/arbetsmiljöchef och som konsult. Gustav har en teoretisk grundutbildning inom miljö och ledarskap utöver sina utbildningar i ledningssystemsutveckling. 

Gustav håller utbildningar och konsultar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och internrevision

Image
poträttbild på kvina med svarta glasögon

ANNA SANDVIK

Område: Kvalitet & Miljö, Revision & utvärdering av leverantörer

Anna har 30 års erfarenhet från modebranschen där hon arbetat med inköp, design och innovation inom Private Label samt med olika varumärken. Hon är inköps- och avtalsspecialist inom inköp och har gjort leverantörsrevisioner samt genomfört bedömningar både nationellt och internationellt. 

Anna håller utbildningar och konsultar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och internrevision,

Image
porträttbild på en man som ler i svart kavaj

Muhammad Arfan

Område: Hållbarhet

Arfan är hållbarhetsanalytiker med en masterexamen i Industriell ekologi och en doktorsexamen i hållbarhetsvetenskap. Han har under många år arbetat med Värdekedjeanalys, Livscykelanalys (LCA, Produktmiljöavtyck (PEF), Klimatredovisning och Livscykelkostnadsanalys (LCC). 

På Bureau Veritas är han ansvarig för LCA, EPD, PEF och omfattande klimatberäkningar (Scope 1, 2 & 3). 

Image
porträttbild av man som ler i brun tröja

FREDRIK CEDERQUIST

Område: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö & Spårbarhet inom skogsindustrin

Med över 30 års erfarenhet har Fredrik stöttat industriföretag i införandet av ledningssystem. Han har omfattande erfarenhet som revisonsledare för Bureau Veritas. Fredrik är specialiserad inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt spårbarhet (Chain of Custody) inom skogsindustrin. 

Fredrik håller utbildningar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och internrevision. 

Image
porträttbild med man som ler i vit skjorta

Viktor Hakkarainen 

Område: Hållbarhet

Viktor har lång erfarenhet inom livscykelanalys (LCA) och har sedan 2020 författat och granskat över 40 LCA-rapporter och över 80 miljövarudeklarationer (EPD rapporter) för en bred uppsättning produkter. Viktor är en godkänd granskare av EPD, genomför organisatoriska koldioxidavtryck enligt ISO 14064-3. 

Viktor arbetar som utbildningsledare och konsult inom LCA, EPD och klimatberäkningar.

Image
porträttbild av man som er i grå t-shirt

MATTIAS SKOOG

Område: Arbetsmiljö, Hållbarhet, IATF 16949

Mattias är en erfaren chef inom produktion med över 10 års erfarenhet inom området. Mattias har även arbetat som arbetsmiljöspecialist på fem olika företag. För närvarande arbetar han som miljö- och hållbarhetsansvarig samt arbetsmiljösamordnare inom fordonsindustrin. 

Mattias håller utbildningar inom miljö, arbetsmiljö och IATF. 

 

Image
Portättbild på man med vit skjorta och svart kavaj

MATS ANDERSSON

Område: Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Mats har mer än 25 års erfarenhet med att arbeta med ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi, livsmedelssäkerhet m.m. 
Han har varit ansvarig i stora verksamheter och arbetar som utbildningsledare samt extern revisor. Mats absoluta ”mission” är att hjälpa kunderna med att få verksamhetsnytta med sina ledningssystem.

Mats håller utbildningar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och internrevision.

Image
Porträttbild på man med vit skjorta och svart kavaj

Carl Liverfors

Område: IATF 16949

Carl har en gedigen erfarenhet från ledningsgruppsarbete inom leverantörskvalitet och leverantörsutveckling i företag såsom Volvo, Bombardier och Vestas, och har under åren implementerat bland annat APQP, FMEA, SPC, MSA i flera produktionsanläggningar runtom i världen.

Carls erfarenheter från bilindustrin har han tagit med sig och framgångsrikt implementerat i olika industrier med helt andra volymer och förutsättningar än bilindustrin. Tillit, tydlighet och ansvarstagande är hans ledord i förändringsarbetet. 

Image
porträttbild på man med svart kavaj

Anders Wockatz

Område: Informationssäkerhet

Anders har mer än 10 års erfarenhet av att verksamhetsutveckla organisationer med hjälp av digitalisering med tyngdpunkt på  systematisk informationssäkerhet. Utöver det har han en bakgrund som yrkesofficer och är numera aktiv reservofficer.
Han har varit ansvarig i olika kommuner för digitalisering, informationssäkerhet och IT-tunga projekt. 

Anders absoluta ”mission” är att hjälpa kunderna med att göra rätt saker utifrån deras egna målsättningar. Han är idag CISO i två organisationer, en kommun och ett företag.

Image
Pierre Wettergren

Pierre Wettergren

Område: Informationssäkerhet

Pierre är en internationellt meriterad expert inom integrerade ledningssystem för verksamheters säkerställande av kontinuitet i flöden såsom värdeflöden, leveransflöden, informationsflöden samt personal- och kompetensförsörjningsflöden. 2013 utsågs han till Årets Säkerhetskonsult i Sverige samt Årets Kontinuitetshanteringskonsult i världen. 2020 blev Pierre en av 45 personer i världen med högsta graderingen inom kontinuitetshantering, 'Honorary Fellow of the Business Continuity Institute'.

Pierre har en stor erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling och håller utbildningar inom informationssäkerhet. 

KONTAKT

Bureau Veritas Solutions
Telefon:  +46 (0) 76-188 13 14
031-60 65 00
Mail: Solutions.swe@bureauveritas.com