bio

ISCC Certifiering

Bli ISCC Certifierad

För att förbättra sin cirkularitet, minska koldioxidavtryck och begränsa miljöpåverkan, använder företag sig allt mer av icke-fossilbaserade material och energikällor. I takt med att alternativa material som innehåller återvunnet innehåll och biobränslen blir alltmer tillgängliga måste organisationer noggrant övervaka sina leveranskedjor för kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

I den nya ekonomin spås återvunnet material i nya produkter och förpackningar att vara avgörande för att bevisa deras förbättrade hållbarhet jämfört med konkurrenskraftiga erbjudanden. Tillsammans med ett globalt steg mot förnybara, koldioxidsnåla energikällor som biobränslen och biomassa, som är nyckeln till att bromsa klimatförändringarna. Regeringar över hela världen sätter upp ambitiösa mål för återvinning, användning av förnybar energi och erbjuder skatteincitament till företag som uppfyller eller överträffar hållbarhetsmålen.

Vad är ISCC certifiering?

Certifiering som ISCC för hantering av biobränslen hjälper företag att bevisa efterlevnad av EU-direktiv och lokal lagstiftning, och blir berättigade till skatteincitament. Genom att certifiera system för förnybara biobränslen som ISCC och REDCert kan företag visa sitt engagemang för hållbar produktion av biobränslen och bearbetning och inköp av biomassa.

Vad är ISCC EU certifiering?

Bureau veritas är ett erkänt certifieringsorgan för ISCC EU:s system för hållbarhet för biomassa. ISCC-certifieringen är utvecklad i Tyskland och gäller alla typer av biomassa som odlas och skördas över hela världen. Med en certifiering från Bureau Veritas kan företag bevisa att deras biobränslen och produktion av biomassa uppfyller EU:s föreskrifter.

Vad är ISCC PLUS certifiering?

Certifiering till ISCC plus ger ett erkännande för återvunna och biobaserade material som kan vara avfall från andra produktionsprocesser men nu kan användas som råvaror i en rad applikationer från förpackningar till textilier. ISCC plus-certifiering ger spårbarhet längs värdekedjan och verifierar att företag uppfyller kritiska miljömässiga och sociala standarder inom detta framväxande område.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com