Bygg

Bygg och fastighet

Alla aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen måste hantera aspekterna kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö för sina byggnader. Vi ger er stöd i projektledning och bedömning av överensstämmelse med alla krav under konstruktions- och designfasen. Vi erbjuder även tekniskt stöd vid utformningen, provning av mark och byggmaterial och diagnos av byggkonstruktion.
 
Vi har dessutom ett brett utbud av inspektionstjänster för byggnader, enstaka eller regelbundna. Vi erbjuder också analyser, vilket gör att du som fastighetsägare eller investerare, kan bedöma och följa upp status av dina fastigheter.
 

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com