Gruvverksamhet

Kemiska produkter

Som tillverkare av kemikalier eller kemiska produkter som t.ex rengöringsmedel, färger, lim och lacker möts du av en rad krav från kunder och myndigheter. Ansökningar, registreringar och dokumentation är en del av din verksamhet – på gott och ont.

Frågan är hur vi möter dessa utmaningar på ett snabbt och säkert sätt, samt hur vi ser på möjligheterna till effektivitet och automatisering.

DINA UTMANINGAR

  • Ansökningar, registreringar och godkännanden - Innan marknadsföring och försäljning ska kemiska produkter anmälas eller registreras och ofta godkännas av myndigheter och/eller kunder. Detta kan vara en resurs- och kompetenskrävande uppgift. En uppgift som också kräver löpande underhåll och övervakning. Bureau Veritas kan hjälpa dig och ditt företag med hur ni effektivt och säkert når målet att säkerställa att registreringar och godkännanden finns på plats, samt att ert företag följer kemikalielagstiftningen.
  • Korrekt och automatiserad dokumentation – Vid tillverkning och försäljning av kemiska produkter finns det ett antal dokument och etiketter som ska vara i ordning. Dokument och etiketter måste följa såväl internationell som nationell lag. Förutom att vara laglydig handlar det om att effektivisera och automatisera arbetet på bästa möjliga sätt. På Bureau Veritas har vi ett antal mycket erfarna rådgivare och beprövad mjukvara som står redo att hjälpa dig med säkerhetsdatablad (SDS), faromärkningar, kemisk APV, riskbedömningar och nationell såväl som internationell lagstiftning – t.ex. REACH.
  • Upprätthålla intern kunskap eller outsourcing? – Att hålla sig uppdaterad kring kemikalielagstiftningen kräver både resurser och kompetens. Liksom med andra områden finns det för- och nackdelar med resp. in- kontra outsourcing. Väljer du Bureau Veritas som rådgivande partner tar vi ansvar för de uppgifter vi löser. Vi ser till att du får den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen och genom att lämna uppdraget vidare till oss kan du tryggt koncentrera dig på ditt primärområde.

 

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com