Miljö Energi ISO 14001

Power & Utilities

Vi stödjer våra kunder att göra el tillgänglig, hållbar och prisvärd för alla. Detta innebär att hjälpa kraft- och elbranschens aktörer runt om i världen att ta itu med dagens problem, samtidigt som de bygger en framtid med låga koldioxidutsläpp. Under de kommande decennierna står kraftgenereringsindustrin inför en skrämmande utmaning när det gäller att möta globala energibehov. År 2030 kommer elförbrukningen att fördubblas globalt och tredubblas i utvecklingsländerna. Behovet av pålitlig, säker och hållbar elproduktion har aldrig varit större.

 

Energi för idag och i morgon

Dina utmaningar

De mest centrala frågorna inom kraft- och energisektorn kretsar kring "energitrilemmat" - den oundvikliga uppgiften att balansera försörjningstryggheten och de därav följande stigande kostnaderna - samtidigt som miljöpåverkan minskar. Sektorn strävar med andra ord efter att säkerställa att energin är säker, hållbar och prisvärd. Det är dessa pelare som de flesta rykten bygger på – och ditt har aldrig varit mer under lupp än det är idag. Att leverera säker, hållbar och prisvärd energi samtidigt som den tillgodoser världens växande befolkning kräver innovation, erfarenhet och expertis.

Hur vi stödjer dig 

Vårt världsomspännande nätverk av energiexperter bygger förtroende bland energisektorns intressenter genom att leverera handlingskraftig och faktabaserad förståelse. Vi drar nytta av vår globala räckvidd och omfattande tjänsteportfölj för att ge dig kraft över hela värdekedjan för att forma en grönare framtid. Vårt arbete hjälper till att förbättra prestandan och säkerställa säkerheten för förnybar energigenerering under hela tillgångens livslängd.

Vi ger dig support under hela livscykeln och hela värdekedjan för el. Vi levererar dedikerade lösningar, från vindinstallationer till havs och på land och solenergiprojekt, till elnät och laddstationer för elfordon. Vi erbjuder även ett brett utbud av tjänster för avfall, vatten och telekom.

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com