Miljö Energi ISO 14001

Energi

Vi stödjer våra kunder att göra el tillgänglig, hållbar och prisvärd för alla. Detta innebär att hjälpa kraft- och elbranschens aktörer runt om i världen att ta itu med dagens problem, samtidigt som de bygger en framtid med låga koldioxidutsläpp.

 

Energi för idag och i morgon

Dina utmaningar

Företag i energibranschen ligger i frontlinjen i kampen mot klimatförändringarna. Bureau Veritas hjälper dig att både möta dagens energibehov samtidigt som du bygger en hållbar morgondag.

Hur vi stödjer dig

Vårt världsomspännande nätverk av energiexperter bygger förtroende bland energisektorns intressenter genom att leverera handlingskraftig och faktabaserad förståelse. Vi drar nytta av vår globala räckvidd och omfattande tjänsteportfölj för att ge dig kraft över hela värdekedjan för att forma en grönare framtid. Vårt arbete hjälper till att förbättra prestandan och säkerställa säkerheten för förnybar energigenerering under hela tillgångens livslängd.

Vi ger dig support under hela livscykeln och hela värdekedjan för el. Vi levererar dedikerade lösningar, från vindinstallationer till havs och på land och solenergiprojekt, till elnät och laddstationer för elfordon. Vi erbjuder även ett brett utbud av tjänster för avfall, vatten och telekom.

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com