Miljö

Miljö & energi

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem som gör att man kan producera och tillhandahålla tjänster och produkter till interna och/eller externa kunder.  En del i ledningssystemet är att hantera miljöfrågor som i förlängningen handlar om att minska företagets/organisationens miljöpåverkan och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle samt kunders behov, förväntningar och faktiska krav.  

Miljöledningssystemet bidrar också till att minska miljöpåverkan inom ett livscykelperspektiv så att vi inte bara tar hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår när just vi hanterar en vara, tjänst, material, kemikalier eller något annat utan även den påverkan som uppstår i ledet innan dvs hos våra leverantörer, samt i ledet efter då våra vara och tjänster nyttjas. Miljöledningssystemet kan även leda till innovation när vi arbetar med mål för att minska miljöpåverkan genom att använda nya råvaror, effektivisera verksamheten, leverera produkter och tjänster på ett nytt mer miljövänligt sätt och faktiskt komma på helt nya varor och tjänster. Det finns stora affärsfördelar i ett effektivt och smart miljöledningssystem.

Våra utbildningar inom miljöområdet syftar till att skapa såväl grundläggande som fördjupande kunskaper inom miljöområdet och standarderna ISO 14001 och ISO 50001 för att företag ska kunna utvecklas hållbart och framgångsrikt genom att klara möta dagens och morgondagens krav inom området. 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com