Energi

Grundkurs ISO 50001:2018

Om Grundkurs ISO 50001:2018

Energihantering är en grundpelare i varje miljöhållbarhetsstrategi. Många företag väljer ISO 50001:2018, ett energiledningssystem (EnMS) för att utvärdera och förbättra sin energiförbrukning.

Vår utbildning Grundkurs ISO 50001:2018 syftar till att utveckla din förståelse för ISO 50001:2018. Kurser går igenom standardens krav, dess struktur och hur den kan användas på bästa möjliga sätt i ert företag. Med rätt verktyg så hjälper ISO 50001:2018 dig att systematisera, planera och följa upp på ett effektivt sätt.

 • Information

  Längd: 1 dag

 • Distans

  Hösten 2022

  6,900 SEK (ex moms)

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper i standarderna. Du har kanske fått en ny roll på företaget eller fått intresse och vill ha en djupare förståelse

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Syfte och mål

Utbildningen ger dig en introduktion till energiledning och förklarar nyttan med ett energiledningssystem samt förståelse för hur
det kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling. 

Efter avslutad kurs kommer deltagarna:

 • Ha grundkunskap om ISO 50001:2018 samt ledningssystem generellt.
 • Känna till drivkrafter för en lyckad implementering av ett energiledningssystem enligt ISO 50001.
 • Förståelse för standardens krav samt hur man tolkar dem i praktiken.
 • Förståelse för standardens specifika termer.

ÖVRIG INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Ur utbildning

 • Vad är ett ledningssystem?
 • Energiledningssystem och krav kring energikartläggning
 • Förändringar mot 50001:2011
 • Standardens kapitel/Termer och definitioner
 • Standardens krav

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)31-60 65 21
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com