Energi

Grundutbildning 
ISO 50001:2018

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem men det är inte säkert att det hjälper dem att bli bättre, nå sina mål, minska kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader, få nöjda kunder, skapa en god och säker arbetsmiljö och minska sin miljö och klimatpåverkan. Allt detta är ISO:s managementstandarder utvecklade för att stödja.

Genom att arbeta med ISO 50001 och ständig förbättring hjälper de olika kraven i standarderna företag och organisationer att minska sina CO2 utsläpp genom att fokusera på vilka energikällor man använder, underhåll av utrustningar med mera och blir därmed långsiktigt hållbara och framgångsrika. Energiförbrukningen är ofta en av verksamheternas mest betydande miljö- och klimatpåverkan samt genererar ofta en mycket stor kostnad.

Vår grundkurs, Steg 1, kommer ge dig kunskap om VAD ISO 50001 har för gemensamt innehåll med andra ISO standarder samt specifika krav.

information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  6 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

 • Distans

  TBA

Ur utbildningen

 • Vad är en standard och vad betyder det att man efterlever den
 • Ledningssystem som bidrar till ständig förbättring
 • Processorientering och riskbaserat tänkande
 • De 7 kvalitetsprinciperna
 • De generella standardkraven och hur man kan integrera dem
 • Genomgång av de specifika standardkraven i ISO 50001

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Vad en standard är och hur man kan använda den
 • Vad ett ledningssystem är
 • De generella kraven i ISOs standarder
 • De unika kraven i ISO 50001
 • Hur standarderna bidrar till hållbarhetsarbetet
 • Certifieringsprocessen

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med ledningssystemet, medverka i en energiledningsgrupp, ska bli internrevisor eller är chef/ledare i en certifierad organisation.

Förkunskaper

Denna utbildning kräver inga förkunskaper

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com