Energi

Steg 1 - Grundkurs ISO 50001:2018

Om Grundkurs ISO 50001:2018

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem men det är inte säkert att det hjälper dem att bli bättre, nå sina mål, minska kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader, få nöjda kunder, skapa en god och säker arbetsmiljö och minska sin miljö och klimatpåverkan. Allt detta är ISO:s managementstandarder och är utvecklade för att stödja.

Energiförbrukningen är ofta en av verksamheternas mest betydande miljö/klimatpåverkan samt genererar ofta en mycket stor kostnad.

Genom att arbeta med ISO 50001 och ständig förbättring hjälper de olika kraven i standarderna företag och organisationer att minska sina CO2 utsläpp genom att fokusera på vilka energikällor man använder, underhåll av utrustningar med mera och blir därmed långsiktigt hållbara och framgångsrika.

Denna grundkurs, Steg 1, kommer ge dig kunskap om VAD denna standard har för gemensamt innehåll med andra ISO standarder samt specifika krav.

Ur utbildningen

 • Vad är en standard och vad betyder det att man efterlever den
 • Ledningssystem som bidrar till ständig förbättring
 • Processorientering och riskbaserat tänkande
 • De generella standardkraven och hur man kan integrera dem
 • Genomgång av de specifika standardkraven i ISO 50001
 • Hur standardens koppling till hållbarhetsarbete
 • Certifieringsprocessen

Utbildningen vänder sig till

Dig som tex. ska arbeta med ledningssystemet, medverka i en energiledningsgrupp, ska bli internrevisor eller är chef/ledare i en certifierad organisation.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha:

 • Kunskap om vad en standard är och hur man kan använda den
 • Kunskap om vad ett ledningssystem är
 • De generella kraven i standarderna 
 • De unika kraven som finns i var och en av standarderna
 • Förståelse för certifieringsprocessen
 • Förståelse hur standarderna bidrar till hållbarhetsarbetet

Förkunskaper

Denna utbildning kräver inga förkunskaper

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 6,500 SEK (ex moms)

 • Distans

  TBA


 • Kursledare

  Anna Vesterberg

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com