Globala målen

Grundutbildning i Hållbar utveckling 
 

Begreppet hållbar utveckling integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, miljömässig och ekonomisk, och kursen ger dig en djupgående kunskap om alla tre dimensioner ur ett övergripande perspektiv.

Vår grundkurs i hållbar utveckling lyfter fram flera olika standarder och begrepp som alla fokuserar på hållbar utveckling. Vi går igenom standarder som SA 8000 och ISO 26001 tillsammans med SDG17 och hållbarhetsstrategier och hur ni som företag hittar rätt fokus och perspektiv i arbetet med hållbarhetsmål. 

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  7 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

 • Distans

  Hösten 2024

uR uTBILDNINGEN

 • Hållbarhet i perspektiv, miljö, ekonomi och sociala frågor
 • Certifiering av hållbarhet
 • FN:s globala mål
 • Hållbarhetsstrategier och policies
 • Att hitta rätt fokus och perspektiv

Utbildningsmål

I vår grundläggande kurs i hållbar utveckling får du ökad kännedom och fördjupade kunskaper om alla tre dimensioner utifrån ett övergripande perspektiv. Vi belyser enskilda mål och visar hur företag kan arbeta med dessa. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till hållbarhetssamordnare/chef, QMS-samordnare/chef hos företag som vill ta klivet mot en mer hållbar utveckling

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com