Globala målen

Steg 1 - Grundkurs i Hållbar utveckling
 

OM Grundkurs Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, miljömässig och ekonomisk, och kursen ger dig en djupgående kunskap om alla tre dimensioner ur ett övergripande perspektiv.
 
Under vår grundkurs i hållbar utveckling lyfter vi fram flera standarder som fokuserar på hållbarhet såsom SA 8000, ISO 26000 och SDG 17. Vi går också igenom hållbarhetsstrategier och hur ni som företag hittar rätt fokus och perspektiv i arbetet med hållbarhetsmål.

För vem?

Hållbarhetssamordnare/chef, QMS-samordnare/chef hos företag som vill ta klivet mot en mer hållbar utveckling

Syfte och mål

I vår grundläggande kurs i hållbar utveckling får du ökad kännedom och fördjupade kunskaper om alla tre dimensioner utifrån ett övergripande perspektiv. Vi belyser enskilda mål och visar hur företag kan arbeta med dom. Genom att mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap kan utvecklingen drivas framåt.

Kursen går igenom flera olika standarder som fokuserar på hållbar utveckling. Vi varvar teoretiska block med praktiska moment – konkreta övningar som väcker tankar och bjuder in till diskussion. 

ÖVRIG INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

uR uTBILDNINGEN

 • Hållbarhet i perspektiv, miljö, ekonomi och sociala frågor
 • Certifiering av hållbarhet
 • FN:s globala mål
 • Hållbarhetsstrategier och policies
 • Att hitta rätt fokus och perspektiv

 

 

 • Information

  Längd: 1 dag
  Pris: 7000 kr (ex.moms)

 • Kursledare

  Anna Vesterberg

 • Distans

  TBA

Kontakt

Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com