epd

Miljövarudeklarationer 
Environmental Product Declaration (EPD)

Certifiera era EPD:er

Affärsutmaning

Att kommunicera miljöprestanda och miljödata är svårt. Speciellt i tider då företagen har ett utökat ansvar att påvisa deras påverkan både på miljön och dess klimat. Såklart fokuserar de flesta miljömedvetna företag på sin totala miljöpåverkan, men många har svårt att kommunicera ut detta till de som behöver informationen på ett strukturerat och grundligt sätt.

Både myndigheter och stora organisationer börjar vid sin upphandling av produkter att ställa krav på att det ska finnas en EPD eller en klimatdeklaration så att de kan jämföra olika produkters miljöprestanda.

Lösning

Vad är en EPD certifiering? En möjlighet för ett miljömedvetet företag är att, förutom ett certifierat miljöledningssystem, kommunicera sina produkters miljöprestanda. Detta sker genom att våra miljörevisorer granskar produktens livscykelanalys i enhetlighet med ISO standarder och det Internationella EPD- systemets bestämmelser, se www.environdec.com. En Environmental Product Declaration (EPD) ger företag möjlighet att kommunicera produkternas miljö- och klimatprestanda för alla nationella och internationella marknader.

Ni kan välja att certifiera en EPD för en eller flera produkter eller certifiera er egen process för att skapa och verifiera EPD:er innan publicering – en så kallad ”EPD process”.

Varför välja Bureau Veritas

Miljöexpertis Bureau Veritas Certification Sverige har varit med sedan början av EPD systemet. Bureau Veritas erfarna EPD-team har verifierat EPD:er eller EPD-processer för nationella och internationella storföretag med produkter som el från kraftverk av alla slag, järnväg, forskningstjänster, mat, betong, mineralull, glas, nylontråd, plywood, asfalt, sten med mera.

Vi ger er fördelar som

 • Ni får en effektiv och trovärdig kommunikation av miljöprestanda till såväl industriella kunder som till konsumenter och allmänhet
 • Ni får en granskad EPD som kan användas både nationellt och internationellt
 • Ni får flexibilitet, eftersom information kan uppdateras med bibehållen verifiering
 • Ni får ökad goodwill
 • EPD visar på ett proaktivt och seriöst miljöarbete i företaget
 • Ni får exponering på www.environdec.com

Nätverk Bureau Veritas är verksamma i mer än 100 länder. Denna globala närvaro innebär att våra kunder kan få dubbel nytta av internationell expertis i kombination med en verklig djup lokal kunskap (språk, kultur, lagar, seder, etc.) för säkerställa en hög kvalitet på vår revision.

Märket för globalt erkännande Bureau Veritas Certifications certifieringslogo är en globalt erkänd symbol för företagets fortsatta engagemang för kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Vanliga frågor

 • Var kan vi lära oss mer om EPD & klimatdeklarationer? Bureau Veritas ordnar öppna kurser i livscykelanalys, LCA och EPD. Hör av dig så berättar vi mer.
 • Vad reviderar Bureau Veritas? Bureau Veritas Certification granskar framför allt: 
  • Att underlaget är transparent och reviderbart, d.v.s. att LCA resultat och annan information är spårbar och källsäkrad samt 
  • Att alla eventuella påståenden är styrkta och följer de möjligheter som EPD normen ger.
  • Att EPD följer PCR / CPC upplägget
 • Vad behöver man göra för en EPD? Ni behöver:
  • Överväga tillgängliga PCR 
  • Samla LCA baserad data för EPDn 
  • Sammanställa miljöinformation för EPDn
  • Verifiering och registrering av EPDn 
  • Omfattar även möjlighet att skapa klimatdeklarationer som baseras på data i EPDn
 • Vad är och varför gör man en LCA? En livscykelanalys (LCA) är en kartläggning av en produkts livscykel från vaggan till graven där vaggan är de resurser och råvaror som används och graven är den avfallshantering som tillämpas när produkten kasseras. Kartläggningen omfattar resursåtgång samt utsläpp till luft, vatten o mark. En LCA ger en helhetsbild, så att man undviker suboptimering av delar i ett produktsystem. Den är därför ett viktigt strategiskt instrument för att få insikt i produktsystemets totala miljöpåverkan samt för att finna de svaga punkter som kan finnas i produktsystemet.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com