ISO 50001

ISO 50001 CERTIFIERING

BLI CERTIFIERAD ENLIGT ISO 50001:2018 ENERGILEDNING

Att bli mer energieffektivt är ett effektivt sätt att framtidssäkra ditt företag. Genom att byta till koldioxidfria källor och minska den totala energianvändningen kan du minimera kostnaderna och bevisa dina miljöuppgifter.

Företag över hela världen står inför en kritisk vändpunkt när det gäller energihantering, eftersom klimatförändringen accelererar och energipriserna allt mer oförutsägbara. Företag har två vägar för att sänka koldioxidutsläppen: genom att kraftigt minska energiförbrukningen eller byta till hållbara energikällor.

Med ISO 50001 för energiledningssystem kan du övervaka din energiförbrukning och frigöra potentialen för betydande besparingar. Bureau Veritas tillhandahåller certifiering av ISO 50001:2018, som hjälper dig att förbättra din energianvändning och sänka kostnaderna.

Främsta fördelarna

 • Bevisa överensstämmelse

  med ISO 50001, en internationellt erkänd standard för energihanterings-
  lösningar

 • Identifiera möjligheter

  för kostnadsbesparing genom optimering av energiförbrukningen

 • Förbättra företagets rykte

  genom att visa ett tydligt engagemang för hållbarhet

 • Framtidssäkra din verksamhet

  genom att ta itu med kommande utmaningar för energiförbrukning idag

ÖVERSIKT ÖVER Standarden

ISO 50001:2018 är den globala standarden för energihantering. Genom att implementera ISO 50001 kan du upprätta en energipolicy med konkreta mål och processer för att uppnå dem. Genom certifiering enligt ISO 50001 av Bureau Veritas kan ni visa företagets engagemang för att uppnå hållbarhetsmål.

SÄNK era ENERGIKOSTNADER MED ISO 50001

Genom att implementera ett omfattande energiledningssystem kan du övervaka, hantera, förutsäga och minska energianvändningen. Baserat på självbedömningar kan du skapa en energipolicy och ett ledningssystem som kan leda till minskad energiförbrukning och ökade besparingar.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARA AFFÄRSMETODER 

Energihantering anses vara nyckeln till att hantera klimatförändringar och skapa mer hållbara företag. Med ISO 50001 kan du placera optimering av energiförbrukningen i hjärtat av din hållbarhetsstrategi. Detta kan gynna både ditt företag - i form av besparingar och förbättrad varumärkesimage - och planeten.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com