ISO 50001

ISO 50001 

ISO 50001

ISO 50001 är den globala standarden för energihantering. Genom implementationen av detta energiledningssystem får ni hjälp i form av konkreta mål och processer för att uppnå en högre prestanda av er energihantering. ISO 50001 är ett ramverk som är till för att skapa ett mer hållbart energisystem där organisationerna har möjlighet att minska växthusgaserna samtidigt som de gör större besparingar på energikostnader. Samtidigt visar man även ett större engagemang inom den hållbara utvecklingen vilket förbättrar varumärkets rykte.

ISO 50001 CERTIFIERING OCH DESS INNEBÖRD

Företag över hela världen står inför en kritisk vändpunkt när det gäller energihantering, eftersom klimatförändringen accelererar och energipriserna allt mer oförutsägbara. Företag har två vägar för att sänka koldioxidutsläppen: genom att kraftigt minska energiförbrukningen eller byta till hållbara energikällor. Att bli mer energieffektivt är ett snabbt sätt att framtidssäkra ditt företag. Genom att byta till koldioxidfria källor och minska den totala energianvändningen kan du minimera kostnaderna och bevisa dina klimatpåverkan.

Med ISO 50001 för energiledningssystem kan du övervaka din energiförbrukning och frigöra potentialen för betydande besparingar. Bureau Veritas tillhandahåller certifiering av ISO 50001 som hjälper dig att förbättra din energianvändning och sänka kostnaderna. Genom certifiering enligt ISO 50001 av Bureau Veritas kan ni visa företagets engagemang för att uppnå hållbarhetsmål.

Främsta fördelarna

 • Bevisa överensstämmelse

  med ISO 50001, en internationellt erkänd standard för energihanterings-
  lösningar

 • Identifiera möjligheter

  för kostnadsbesparing genom optimering av energiförbrukningen

 • Förbättra företagets rykte

  genom att visa ett tydligt engagemang för hållbarhet

 • Framtidssäkra din verksamhet

  genom att ta itu med kommande utmaningar för energiförbrukning idag

VARFÖR VILL MAN HA ETT ENERGILEDNINGSSYSTEM

Genom att implementera ett omfattande energiledningssystem kan du övervaka, hantera, förutsäga och minska energianvändningen. Baserat på självbedömningar kan du skapa en energipolicy och ett ledningssystem som kan leda till minskad energiförbrukning och ökade besparingar. Energihantering anses vara nyckeln till att hantera klimatförändringar och skapa mer hållbara företag. Med ISO 50001 kan du placera optimering av energiförbrukningen i hjärtat av din hållbarhetsstrategi. Detta kan gynna både ditt företag - i form av besparingar, förbättrad varumärkesimage - och planeten.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com