Meeting

Offentliga verksamheter

Om du arbetar för en regering, särskilt i samband med tull och underlättande av handel, för en lokal myndighet eller en internationell organisation såsom Europeiska Unionen, IMF, FN o.s.v., kan vi hjälpa dig att optimera de tjänster du ger till medborgarna när det gäller kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöskydd.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Pre-shipment inspektion och/eller verifiering av överensstämmelse för importerade varor (oftast genom offentlig upphandling), destinationskontroll i kombination med scannerteknik
  • Exportövervakning av träprodukter för att förbättra exportintäkter och begränsa överexploatering av skogsbruk
  • Inspektionstjänster av fordon för att stärka trafiksäkerhet och konsumentskydd
  • Assistance Stöd till implementering, uppföljning, utvärdering av kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö (QHSE)
  • Stöd till uppföljning av bygg- och återuppbyggnadsprojekt, för alla typer av offentliga byggnader och infrastruktur
  • Certifiering av ledningssystem hos statliga verksamheter

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com