Utbildning

Utbildning

Om våra utbildningar

Vårt mål är att kunna erbjuda utbildningar till alla som har, eller kommer att ha, roller och funktioner i arbetet med att utveckla och underhålla samt  internrevidera enligt ISO standarder.

Detta kan betyda att du är helt ny och har behov av en grundläggande utbildning - Steg 1, eller en mer praktisk utbildning där teori blandas med praktik - Steg 2. Du kan även ha behov av inspiration eller fördjupning inom ett område och väljer då någon av våra fördjupningsutbildningar. 

Våra öppna utbildningar erbjuder vi som fysiska i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping  eller som Digi-live (Digital utbildning med utbildningsledare på Teams). 

Vi kan också erbjuda företagsinterna och företagsanpassade utbildningar på plats hos er eller digitalt. 

Vår erfarenhet

Bureau Veritas har erfarenhet, kunskap och teknisk expertis för att förbättra din produktivitet och prestanda genom utbildning. Vi hjälper dig att minska dina risker och bygga upp ett ansvarsfullt, säkert och hållbart företag. Vår omfattande utbildningsportfölj täcker kvalitet, miljöinformationssäkerhet, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, hållbarhet fordonsindustrin  och energi och innehåller lösningar som ger dina anställda insikt, kunskap och praktiska lärdomar de behöver för att utvecklas.

säkra din plats redan idag:

Ni kan också hitta våra utbildningar på utbildning.se 

 

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon:  +46 (0) 76-188 13 14
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com