Utbildning

Utbildning

Dagens arbetsplats ser inte ut som den gjorde för 10 år sedan. Tekniker utvecklas nästan dagligen, och den senaste pandemin och övergången till att arbeta hemifrån har bara påskyndat förändringen. Därför är det viktigare än någonsin för företag och dess anställda att uppdatera sina kunskaper regelbundet för att hålla jämna steg med teknik som inte bara förändrar hur, var och när vi gör affärer, utan också den faktiska verksamheten.

Ett företags största tillgång är dess personal, så det är viktigt att motivera och behålla sina anställda. Medarbetarna är medvetna om att kompetenshöjning är avgörande för arbetsprestationer och långsiktig framgång. Som arbetsgivare säkerställer utbildning av hög kvalitet inte bara att din personal är kompetent, det hjälper också till att bygga ditt företags rykte, vilket gör att ni kan attrahera nya medarbetare. Faktum är att möjligheten till tillväxt och utveckling är ett av kraven många arbetssökande uttrycker när de väljer arbetsgivare. 

​Utbildning ökar också ett företags organisatoriska prestanda, med forskning som konsekvent visar att företag som investerar i utbildning förbättrar sitt resultat. I dag är utbildning av din personal helt enkelt bra affärsmässigt. Så den verkliga frågan är inte om man ska utbilda utan vilken utbildning man ska erbjuda och hur man väljer den bästa leverantören. Bureau Veritas har svaren du behöver.

Fem fördelar med att utbilda din personal

Om våra utbildningar

Vårt mål är att kunna erbjuda utbildningar till alla som har, eller kommer att ha, roller och funktioner i arbetet med att utveckla och underhålla samt internrevidera enligt ISO standarder.

Detta kan betyda att du är helt ny och har behov av en grundläggande utbildning - Steg 1, eller en mer praktisk utbildning där teori blandas med praktik - Steg 2. Du kan också ha behov av inspiration eller fördjupning inom ett område och väljer då någon av våra fördjupningsutbildningar. 

Våra öppna utbildningar erbjuder vi som fysiska i Göteborg och Uppsala eller som Digi-live (Digital utbildning med utbildningsledare på Teams). 

Vi kan också erbjuda företagsinterna och företagsanpassade utbildningar på plats hos er eller digitalt. 

Vår erfarenhet

Bureau Veritas har erfarenhet, kunskap och teknisk expertis för att förbättra er produktivitet och prestanda med hjälp av utbildningar. Vi hjälper er att minsta riskerna och bygga upp ett ansvarsfullt, säkert och hållbart företag.  Vår utbildningsportfölj täcker kvalitet, miljöinformationssäkerhet, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, hållbarhetfordonsindustrin och medicinteknik och innehåller lösningar som ger dina anställda kunskap och praktiska lärdomar som de behöver för att utvecklas. 

säkra din plats redan idag

Ni kan också hitta våra utbildningar på utbildning.se 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon:  +46 (0) 76-188 13 14
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com