Medical

Utbildningar inom Medicinteknik

Alla organisationer står idag inför utmaningar med att följa lagkraven gällande medicintekniska produkter. Den internationella standarden ISO 13485 specificerar kraven på ett kvalitetsledningssystem som kan användas av en organisation som är involverad i en eller flera nivåer av läkemedelsindustrins livscykel, inklusive design och utveckling, produktion, lagring och distribution, installation, service, slutlig avstängning och kassering av medicinsk utrustning, eller igångsättning av tillhörande aktiviteter (ex. teknisk support).

Kraven inom denna standard kan också användas av leverantörer eller andra externa parter som levererar produkter (t.ex. råvaror, komponenter, delkomponenter, medicinsk utrustning, steriliseringsutrustning, kalibreringsutrustning, distributionstjänster, underhållstjänster) till sådana organisationer. Leverantören eller den externa parten kan frivilligt välja att följa dessa standardkrav eller åläggas att följa dem genom ett kontrakt.

Bureau Veritas erbjuder därför en rad kurser för att hjälpa dig att uppfylla myndighetskraven och upprätthålla kvalitetsledningssystemet ISO 13485:2016, oavsett om du arbetar för en tillverkare eller är leverantör till läkemedelsindustrin.

Våra utbildningar inom medicinteknik

 

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com