informationssäkerhet

Utbildningar inom ledningssytem för informationssäkerhet

Vi kan inte leva utan informations- och kommunikationsteknik (ICT) längre. Men det ständiga hotet från hackare att dra nytta av sårbara tjänster understryker hur avgörande säkerhet, skydd och integritet är för oss alla och för vår affärsverksamhet. För att hjälpa företag att skydda sina digitala tillgångar erbjuder Bureau Veritas ett brett utbud av utbildningslösningar för cybersäkerhet och dataskydd.

Med Bureau Veritas kurser kan du säkerställa att din personal förstår och är redo att implementera, utvärdera och förbättra dina cybersäkerhets- och dataskyddssystem.

INFORMATIONSSÄKERHETSHANTERINGSUTBILDNING (ISO 27001)

Att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för ditt företags information är nyckeln till att upprätthålla konsumenternas och intressenternas förtroende. För att hjälpa till att skydda ditt företag erbjuder Bureau Veritas ISO 27001-utbildningar, som hjälper din personal att förstå och mildra informationssäkerhetsrisker och granska enligt ISO 27001-standarder.

DATASKYDD: TEKNISK STANDARD (GDPR)

Med införandet av EU:s GDPR-förordning måste företag vara allt mer försiktiga med dataskydd och efterlevnad av lagstiftning. För att skydda ditt företag tillhandhåller Bureau Veritas en introduktion till GDPR för företagsledare. 

Våra kurser i informationssäkerhet

 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com