ISO 26262

Funktionell säkerhetscertifiering - ISO 26262 för elektriska/elektroniska system för fordon

ISO 26262, en anpassning av IEC 61508 för elektriska/elektroniska system för fordon, syftar till att tillhandahålla en lösning för fordonsindustrin. Denna internationella standard bygger på ett gemensamt förhållningssätt till risker och hjälper till att hantera problem relaterade till funktionell säkerhet genom hela utvecklingskedjan: från idé till produktion.

Standarden tar hänsyn till alla enheter som är involverade i en säkerhetsfunktion för ett vägfordon. Så snart en funktion på fordonsnivå eller en "artikel" produceras måste en bedömning göras för att påvisa dess funktionssäkerhet.

Vi hjälper dig i implementeringen av ISO 26262

Tack vare sin erfarenhet kan Bureau Veritas certifiera de funktionella säkerhetsaktiviteterna för de system du har utvecklat, på fordons- eller "artikel"-nivå.

Funktionssäkerhetscertifieringen gör det möjligt att granska efterlevnaden av funktionssäkerhetsaktiviteter utifrån de leveranser och funktionella säkerhetsprocesser som definieras i ISO 26262-standarden och att verifiera "frånvaron av orimliga risker på grund av faror orsakade av felaktigt beteende hos i/o-system''.

Tack vare sin erfarenhet av funktionssäkerhetsstandarder kan Bureau Veritas genomföra en certifiering av överensstämmelse med de viktigaste funktionella säkerhetsstandarderna. Bureau Veritas har betydande erfarenhet av att bedöma funktionssäkerheten hos processindustrier, järnvägssystem och maskiner.

expertis

Bureau Veritas har expertis inom en mängd tekniska områden. Du drar nytta av de bästa specialisterna, utvalda för deras kunskap och erfarenhet av säkra instrumenterade system.

kompetens

Bureau Veritas är aktivt involverat i flera europeiska tekniska kommissioner som bna (bureau de normalization automobile). Detta åtagande gör att vi kan förutse förändringar i regelverket.

närhet

Bureau Veritas finns i 140 länder, genom ett stort nätverk ger vi dig den lyhördhet och närhet som krävs för att möta alla dina behov.