HACCP

IFS & BRC
certifiering

Bli certifierad mot IFS och BRC 

Kraven på livsmedelssäkerhet växer. Konsumenter och myndigheter kräver i allt högre grad att maten vi äter ska vara av hög kvalitet och med en hög säkerhetsnivå. Om problem uppstår måste källan till felet hittas och åtgärdas snabbt. Kraven riktar sig till en början i första hand till detaljhandeln men sprider sig därifrån genom hela livsmedelskedjan till förädlingsindustrin, primärproducenter och transportörer.

Brand Reputation through Compliance Global Standards (BRCGS) och International Food Standard (IFS) är branschgrupper som har utvecklat standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Många återförsäljare i Europa kräver BRCGS- och IFS-certifieringar av sina leverantörer. Certifiering enligt dessa standarder hjälper dig att komma åt internationella marknader, förbättra dina relationer med distributörer och minska risken för livsmedelssäkerhet. Bureau Veritas är ackrediterat för att tillhandahålla certifieringar mot ett brett spektrum av BRCGS- och IFS-standarder, inklusive BRCGS Global Standard for Food Safety, BRCGS Global Standard for Packaging and Packing Materials och BRCGS Global Standard for Storage and Distribution, och IFS Food och IFS Logistics standarder.

IFS

För att få sälja livsmedel till ett antal tyska och franska kedjor, till exempel Aldi, Lidl och Metro, krävs särskilt godkännande på ett flertal områden som påverkar kvalitet och livsmedelssäkerhet. Kraven på leverantörer beskrivs i IFS (International Food Standard), som initierades av den tyska livsmedelskedjan HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels). Den franska systerorganisationen FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution) anslöt sig senare. Kedjorna kräver att en utomstående, oberoende part granskar och godkänner leverantörens ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Bureau Veritas Certification är godkända av det danska ackrediteringsorganet DANAK för att utföra IFS-revisioner.

BRC

För att få leverera livsmedel till en rad engelska detaljhandelskedjor såsom Asda, Tesco och Sainsbury, behövs ett särskilt godkännande på ett flertal aspekter som påverkar kvaliteten och produktsäkerheten. Många av kraven finns beskrivna i standarden BRC Global Standard Food, som är utgiven genom ett samarbete mellan engelska affärskedjor. Kedjorna kräver att en utomstående, oberoende part granskar och godkänner leverantörens ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Bureau Veritas Certification är godkända av ackrediteringsorganet UKAS att genomföra revisioner efter BRC-standarden.

Fördelarna med en certifiering

  • Tillgång till några av Europas största livsmedelskedjor
  • Ett certifikat ackrediterat efter UKAS krav
  • Färre revisioner genom kombinerade inspektioner av andra standarder, exempelvis IFS (International Food Standard)
  • Integrering av andra standarder så som ISO 9001 (kvalitet) eller ISO 14001 (miljö)
  • Svensk-talande revisorer med kunskap om lokal lagstiftning

GFSI

Komplexiteten och den globala karaktären hos livsmedelskedjor gör det svårare än någonsin att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet. För att möta dessa utmaningar kräver fler och fler återförsäljare efterlevnad av livsmedelssäkerhetsstandarder som erkänns av GFSI. Global Food Safety Initiative (GFSI) är en ideell sammanslutning av branschexperter som är engagerade i att förbättra livsmedelssäkerheten längs värdekedjan. GFSI godkänner ett antal livsmedelssäkerhetsnormer som täcker jordbruk, förpackning, lagring och distribution.

Bureau Veritas erbjuder certifierings- och revisionstjänster för ett brett utbud av GFSI-erkända standarder som IFS och BRCGS.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com