business

Hållbarhetsredovisning 

Vad är hållbarhetsredovisning?

Sedan 2017 har större företag som uppnår vissa krav varit tvungna att ha transparent rapportering om hållbarhetsfrågor som sociala och miljömässiga effekter är avgörande för att värna om ditt företags rykte. Bureau Veritas hjälper företag som kommunicerar sina miljö- och sociala styrningsmetoder (ESG) för att fastställa sina referenser med intressenter.

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Redovisningen ska innehålla all information som behövs för att visa upp en förståelse av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omvärld. Det finns en del krav på hållbarhetsredovisning som bör bockas av.

En hållbarhetsredovisning ska enligt lag behandla fem olika områden:

  • Miljö
  • Sociala och personalrelaterade frågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Motverkandet av korruption

Hållbarhetsredovisning innebär att redogöra för hur ditt företag påverkar dessa områden, både positivt och negativt, samt vad ni gör för att nå ett bättre resultat. Det kan till exempel vara att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan eller långsiktigt arbeta för att ställa om till en mer hållbar produktion.

Verifiering av hållbarhetsredovisning

Företag står idag inför ökad granskning av sina affärsmetoder från alla parter, så som regeringar, externa och interna intressenter, investerare, konsumenter och kunder. De förväntas visa fullständig transparens och kommunicera om sina hållbarhetseffekter grundligt och öppet. Som en oberoende tredje part kan Bureau Veritas hjälpa företag att bevisa att information som delas om deras hållbarhetsprestanda är korrekt.

Vad ska en hållbarhetsredovisningen innehålla?

En hållbarhetsredovisning ska innehålla punkterna ovan, exempel inom dessa områden är:

  • Miljö- exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar.
  • Sociala och personalrelaterade frågor- exempelvis jämställdhet, arbetvillkor, hälsa och säkerhet, dialog med lokala grupper.
  • Mänskliga rättigheter
  • Motverkandet av korruption

Vilka är kraven enligt CSRD?

Inom Europeiska Unionen kräver Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) att företag med mer än 250 anställda, mer än 40 miljoner euro i nettointäkter eller tillgångar på mer än 20 miljoner euro på sin balansräkning, ska publicera regelbundna rapporter om sina miljömässiga och sociala konsekvenser. Det beräknas uppgå till 49 000 företag, inklusive EU-baserade dotterbolag till företag utanför EU som uppfyller dessa kriterier och som därmed måste rapportera enligt European Sustainabiltiy Reporting Standards (ESRS) från början av 2024. Elektronisk datataggning för att möjliggöra enklare jämförelse och oberoende tredjepartsförsäkran om dessa rapporter kommer att vara obligatoriskt. Direktivet införs i lokal lagstiftning i varje medlemsstat från december 2022, med eventuella ytterligare lokala krav.

EU är inte den enda instansen som inför obligatorisk rapportering. Både Singapore-börsen och Storbritannien har redan kommunicerat att de har för avsikt att anpassa sig till Taskforcen för klimatrelaterade finansiella upplysningar. Dessutom har USA:s Securities and Exchange Commission infört ett liknande förslag för förbättrade klimatrelaterade upplysningar för investerare som ska tillämpas på alla dess börsnoterade företag.

Riktlinjer för hållbarhetsrapportering

Ramverket Global Reporting Initiative (GRI) hjälper organisationer att förstå sin påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Det syftar till att öka ansvarsskyldigheten och öka transparensen genom att ge en poäng till företagets hållbarhetsrapporter. Bureau Veritas stödjer företag som vill utarbeta en rapport i enlighet med GRI-ramverket, vilket ger säkerhet för extern hållbarhetsdata. 
Med fler företag som publicerar hållbarhetsrapporter skapades ISO 26000 som en riktlinje för trovärdig rapportering och företagsansvar. Den definierar exakt ansvarsområden, gör begreppet företagens sociala ansvar mer enhetligt och strukturerar hållbarhetsstrategin för stora företag.

FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN MED INVESTERARE

Sustainability Accounting Standard Board (SASB) inkluderar 77 globalt tillämpliga branschspecifika standarder som gör det möjligt för företag att identifiera, hantera och kommunicera till sina investerare om ekonomiskt väsentlig hållbarhetsinformation. SASB-ramverket identifierar den minimala uppsättningen av ekonomiskt väsentliga hållbarhetsämnen och deras tillhörande mått för ett typiskt företag i en viss bransch. Bureau Veritas tillhandahåller garantier som överensstämmer med dessa krav, vilket gör det möjligt för företag över sektorer att kommunicera med investerare på ett mer detaljerat sätt.

 

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com