IRIS

ISO/TS 22163 CERTIFIERING

Bli certifierad mot ISO/TS 22163 för järnvägsindustrin

Med en ökande konkurrens och transport, speciellt inom EU, har järnvägen fått högre krav på ett transportsystem som är “redo” och som klarar av de många olika lagar och krav från olika länder. Parallellt med detta förväntar sig operatörer att leverantörer i hela ledet fortsätter att vara konkurrenskraftiga och att de kan leverera smarta, kvalitativa och fungerande lösningar för lok, vagnar och utrustning. ISO/TS 22163 (tidigare IRIS) kan tillämpas hos leverantörer inom järnvägsindustrin (såsom tillverkare av utrustning eller individuella komponenter) och operatörer såväl som tillverkare av järnvägsfordon.

Bureau Veritas breda utbud av certifieringstjänster stödjer tåg-, tunnelbane-, spårvagnstillverkare och deras Tier I och II-leverantörer i att möta regulatoriska krav och komma på rätt spår till optimal säkerhet och kvalitet.

FRÄMSTA FÖRDELARNA

 • KONKURRERA PÅ NYA MARKNADER

  genom att uppnå och upprätthålla efterlevnad av internationella regler

 • OPTIMERA ORGANISATIONSEFFEKTIVITET

  genom att anpassa med kvalitet, säkerhet och miljöansvar med dina affärsmetoder

 • FÖRBÄTTRA RISKHANTERING

  genom att främja en kultur av riskbaserat tänkande i hela din organisation

 • ÖKA KONSUMENTENS FÖRTROENDE

  med Bureau Veritas globalt erkända certifieringar

PÅ KURS MOT OPTIMAL PRESTANDA MED ISO/TS 22163

Aktörer över hela järnvägsförsörjningskedjan måste visa sitt engagemang för kvalitet och säkerhet som en förutsättning för att göra affärer. Bureau Veritas är världens ledande leverantör av certifiering enligt ISO/TS 22163 (tidigare känd som IRIS), en globalt erkänd standard för kvalitetsledningssystem som är specifik för järnvägssektorn. Certifiering och revision för ISO/TS 22163 och andra standarder hjälper dig att uppfylla regulatoriska krav. De hjälper dig också att förbättra prestandan för din organisation, leverantörer och distributionsnätverk.

Vad är en ISO/TS 22163 certifiering?

ISO/TS 22163 är en standard som leds av Union of the European Railway Industries (UNIFE) och som stöds och anstiftas av fyra av de största systemleverantörerna (Bombardier, Siemens, Alstom and AnsaldoBreda). ISO/TS 22163 är en komplementerande utökning av ISO 9001, specifik för järnvägsbranschen, och utvecklad för bedömning av ledningssystem med fokus på projektledning och konstruktion. Det underliggande målet med ISO/TS 22163 är att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten av rullande materiell genom att förbättra hela leverantörsledet. Den gör detta genom att sätta gemensamma krav för alla.

Varför Bureau Veritas?

Bureau Veritas har möjlighet att erbjuda provning och inspektion mot till exempel EU-direktiv inom järnvägsbranschen. Alla våra revisorer är dedikerade mot vissa branscher som t.ex. järnvägsbranschen. Detta ger dem en insikt och förståelse för branschens kunder, regler och krav.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com