Konsument

KONSUMENTPRODUKTER & DETALJHANDEL

MINSKA PRODUKTIONSTIDER FÖR ATT ÖKA HASTIGHETEN TILL MARKNADEN

DINA UTMANINGAR

Idag står konsumentproduktindustrin inför stora förändringar: tekniken bidrar till minskade produktionskostnaderna och ökad hastighet till marknaden samtidigt som försörjningskedjorna blir alltmer globala och reglerna blir allt strängare. Som tillverkare eller återförsäljare av konsumentprodukter måste du optimera kostnaderna och minska produktionstiderna, utan att offra din slutliga produktkvalitet eller skada ditt varumärkes integritet. Du vill också utnyttja affärsintelligens för att förbättra ditt beslutsfattande och ligga steget före den tekniska och regulatoriska utvecklingen.

VI HJÄLPER DIG

Vi erbjuder ett komplett utbud av TIC-tjänster (Testing, Inspection och Certification) som täcker ett brett spektrum av konsumentsegment, från kläder och skor, till leksaker, hårdvara, hemelektronik och smarta enheter.

 • En omfattande portfölj av TIC-tjänster
  Våra testtjänster verifierar att dina produkter är säkra och överensstämmer med specifikationerna. Våra rådgivnings- och inspektionsstjänster gör det möjligt för dig att uppfylla myndighetskrav och våra certifieringstjänster gör det möjligt för dina produkter att överensstämma med standarder och få tillgång till internationella marknader.
 • Lösningar över hela försörjningskedjan
  Våra TIC-tjänster täcker hela värdekedjan för konsumentprodukter – från planering, köp och tillverkning, till leverans, lagerhållning och försäljning – för att hjälpa dig att fatta välgrundade kvalitets- och inköpsbeslut.
 • Ett globalt fotavtryck
  Våra 130+ laboratorier och kontor ligger i närheten av dina försäljnings- och inköpsställen, särskilt i Asien. Specifik expertis gör det möjligt för oss att möta testbehoven för de flesta konsumentproduktsegment.
 • En ackrediterad partner
  Våra 100+ ackrediteringar och auktoriseringar gör att du kan dra nytta av en beprövad partner vars bedömningar och certifieringar är erkända och respekterade.

ANPASSAD REVISION

Vi utför skräddarsydda revisioner för att hjälpa dig att förbättra din organisations sociala och etiska resultat och för att möta dina intressenters förväntningar på ditt sociala och miljömässiga ansvar. Vårt utbud av sociala revisioner är fokuserat på en rad ämnen, inklusive mänskliga rättigheter och arbetsmiljö och säkerhet genom hela leverantörskedjan.

+130 kontor och laboratorier för konsumentprodukter
+100 ackrediteringar och erkännanden
+12 000 anställda inom konsumentprodukter

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com