Fssc

FSSC 22000
 

vad är fssc 22000?

FSSC är en förkortning av Food Safety System Certification. FSSC 22000 är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel. Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) är en kombination av ledningssystem relaterade krav i ISO 22000-standarden, allmänt vedertagna arbetssätt med grundförutsättningar samt FSSC 22000-standardens tilläggskrav.

FSSC 22000 är avsedd för i princip alla företag inom livsmedelskedjan och är granskad och godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Bureau Veritas Certification är officiellt godkända av Foundation of Food Safety Certification för att leverera denna certifiering globalt.

Bureau Veritas Certification kan hjälpa varje aktör i livsmedelskedjan att uppfylla de högsta standarderna för kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö. Vi är godkända för att utföra FSSC 22000-certifiering globalt, är verksamma i mer än 100 länder och har redan gett ut mer än 500 certifikat för standarden över hela världen, vilket gör oss världsledande med god marginal. 

Certifiering enligt FSSC 22000

Många standarder har utvecklats inom livsmedelssäkerhet: särskilda företagsstandarder, rättsliga förordningar, liksom standarder som utvecklats av detaljhandeln. Deras breda spridning har gjort det svårt för många företag att anpassa sig till förändringar och följa utvecklingen. Samtidigt har tillämpningen av allmänna principer för hantering av risker för livsmedelssäkerhet spridits över hela världen. I samband med globaliseringen och ökad handel mellan länderna, har ett systematiserat och bekräftat livsmedelsäkerhetsarbete blivit en viktigare aspekt för alla aktörer i livsmedelskedjan.

Där ISO 22000 är en livsmedelsstandard som täcker hela leveranskedjan, är FSSC 22000 ett Global Food Safety Initiative (GFSI), som är en godkänd standard för livsmedelssäkerhet baserad på ISO 22000. Många av världens största återförsäljare kräver denna standard.

Vårt globala team av experter på livsmedels- och jordbrukssäkerhet kan granska din verksamhet enligt dessa standarder och ge dig den kunskap och de färdigheter som behövs för att uppnå certifiering.

FSSC 22000-standarden tillhandahåller ett komplett certifieringssystem för livsmedelssäkerhetssystem i företag som bearbetar eller tillverkar animaliska produkter, lättfördärvliga växtprodukter, produkter med lång hållbarhet, andra livsmedelsingredienser (t.ex. tillsatser, vitaminer, biokulturer) och förpackningar för livsmedelsmaterial.

FÖRDELARNA MED FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

  • FSSC 22000-standarden bygger på den internationellt erkända ISO-standarden för livsmedelssäkerhet ISO 22000

  • FSSC 22000 utvecklades av Foundation for the Certification of Food Safety och är fullt erkänd av Food Initiative Global Safety (GFSI)

  • FSSC 22000-standarden hjälper tillverkare att hantera riskhantering och kvalitetsledningstekniker

  • Större möjlighet att arbeta med världens största återförsäljare

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com