Fssc

FSSC 22000
CERTIFIERING

TRYGGA ERT SYSTEM FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

Många standarder har utvecklats inom livsmedelssäkerhet: särskilda företagsstandarder, rättsliga förordningar, liksom standarder som utvecklats av detaljhandeln. Deras breda spridning har gjort det svårt för många företag att anpassa sig till förändringar och följa utvecklingen. Samtidigt har tillämpningen av allmänna principer för hantering av risker för livsmedelssäkerhet spridits över hela världen. I samband med globaliseringen och ökad handel mellan länderna, har ett systematiserat och bekräftat livsmedelsäkerhetsarbete blivit en viktigare aspekt för alla aktörer i livsmedelskedjan.

Vad är FSSC 22000?
Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) är en kombination av ledningssystem relaterade krav i ISO 22000-standarden, allmänt vedertagna arbetssätt med grundförutsättningar samt FSSC 22000-standardens tilläggskrav.

FSSC 22000 är avsedd för i princip alla företag inom livsmedelskedjan och är granskad och godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Bureau Veritas Certification är officiellt godkända av Foundation of Food Safety Certification för att leverera denna certifiering globalt.

Bureau Veritas Certification kan hjälpa varje aktör i livsmedelskedjan att uppfylla de högsta standarderna för kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö. Vi är godkända för att utföra FSSC 22000-certifiering globalt, är verksamma i mer än 100 länder och har redan gett ut mer än 500 certifikat för standarden över hela världen, vilket gör oss världsledande med god marginal.