Meeting

CERTIFIERING

Certifiera ert värde

Med stöd av ett globalt nätverk av 5700 högt kvalificerade revisorer och expertis som är erkänd av 60+ nationella och internationella ackrediteringsorgan, erbjuder Bureau Veritas Certification dig ett heltäckande utbud av certifiering och revision. Från generella standarder till mer anpassade system inom områdena kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvar (QHSE-SA).

Vad är en certifiering?
En certifiering garanterar att det din verksamhet innehåller, såsom produkter och deras komponenter, tjänster, arbetsmiljö och system, överensstämmer med specifika krav. Detta ska granskas av en oberoende, ackrediterad part, som Bureau Veritas Certification.

Varför ska man certifiera sig?
Certifiering kan förbättra upplevelsen av ert varumärke, öppna upp nya marknader eller helt enkelt möjliggöra för företaget att fungera. Det hjälper er också att hantera risker och körprestanda genom att spåra ett antal nyckelvariabler över en tidsperiod.

Hur går det till?
Certifieringsprocessen innehåller vanligtvis revisioner på plats hos er och standardiserade provningar och inspektioner. När ett certifikat har levererats, underhålls det genom regelbundna revisioner.