bio

REDcert Certifiering

Bli REDcert Certifierad

EU:s direktiv 2009/28/EW för att främja användningen av energi från förnybara källor kräver garantier för biobränslen, flytande biomassa och dess ursprung. Detta gäller både varor som importeras från andra EU länder och länder utanför EU.

Det finns flera certifieringar för hållbar utveckling av biomassa och produktion av biobränslen. De populäraste certifieringarna i Sverige är REDcert och ISCC.

Den viktigaste och mest centrala delen i EU:s lagstiftning kring hållbar utveckling är att säkra en kontinuerlig ekonomisk tillväxt parallellt med att företag respekterar miljön och dess resurser.

Vad är REDcert certifiering?

REDcert certifiering bidrar till att företag kan bevisa efterlevnad av EU:s direktiv 2009/28/EW och svensk lagstiftning. Certifieringen hjälper företag påvisa sitt åtagande för hållbar produktion och inköp av biobränslen och biomassa.

Vad är REDcert EU certifiering?

Redcert EU-regler för biomassa och biobränslen gäller aktörer i hela leveranskedjan, från jordbruksproducenter, till biomassabearbetning, till motorbränsleleverantörer. Som ett erkänt certifieringsorgan för redcert EU, kan Bureau Veritas hjälpa företag att uppfylla hållbarhetsmålen för biobränsle och biomassa.

Vad är RED II certifiering?

För att hjälpa våra kunder att garantera nästa generations biobränsle och biomassa hållbarhet, tillhandahåller Bureau Veritas expertis för uppdaterade och nya certifierings- och verifieringssystem över hela världen.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com