HSE

HSE

Bureau Veritas avdelning för HSE (health, safety and environment), vägleder verksamheter och organisationer genom områden såsom kemi, miljö och farligt gods.

KEMI- och miljöområdet

De här områdena får allt större uppmärksamhet från både myndigheter och kunder och blir därmed också allt mer komplexa fält. Inte minst på grund av den internationaliserade marknaden där allt fler kemiska ämnen uppkommer och förekommer i allt fler produkter. Att hålla sig uppdaterad kring lagstiftningen är krävande och ämnen som är tillåtna idag kan vara svartlistade imorgon.

Bureau Veritas kan hjälpa er att se hur väl ni möter kraven på olika produktkategorier, på olika marknader.

Farligt gods

Inom området för farligt gods, ställs lagkrav på vilken säkerhetsutrustning som ska finnas på transportmedlet och hur försändelserna ska vara märkta. Detta gäller såväl transport på motorväg (ADR), som på sjön, (IMDG), järnväg (RID) och med flyg (IATA).

Genom rådgivning, utbildning, mjukvara och tjänster som rör farligt gods, säkerställer Bureau Veritas att ert företags aktiviteter och utveckling går framåt utan att konsumenter, anställda och kunder tar skada. Vi lyssnar på våra kunders behov och genom nära samarbete, skapar vi värde och trygghet för varje företag.

  Med CHESS® får du ett värdeskapande system 

  CHESS® gör det lätt för dig att överskåda risker, produkter, dokument, märkningar m.m. - i ett och samma system. Du kan hämta relevant information om kemikalier, kemikaliehantering, yrkeshygieniska gränsvärden, produktförvaring och användarrekommendationer. Detta ger dig en fördelaktig översikt och en struktur som förenklar hanteringen av kemikalier.

  Fördelarna med CHESS®

  • Ett modulsystem som garanterar att ni bara betalar för de funktioner ni behöver. 
  • Det ger en översikt över, och förenklar hanteringen, av kemikalier. 
  • Det gör det lättare att identifiera de kemikalier och produkter som kan behöva ersättas eller förflyttas.
  • Det hjälper er att förebygga skada och reducera risker och därmed också kostnader. 
  • Det försäkrar överensstämmelse med regler för kemikalier (REACH-modulen).
  • Det säkrar den högsta graden av säkerhet – därmed kvalitetssäkerhet.
  • Interna resurser besparas eftersom CHESS® skapar översikt, struktur och effektiva arbetsflöden.