car

TISAX® för säkerhetshantering av information i fordonsindustrin

Möt branschkraven med en TISAX® certifiering

Digitalisering inom fordonsindustrin skapar ett behov av robust, proaktiv informationssäkerhetshantering. Certifiering till TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) av Bureau Veritas gör att du kan möta branschkrav och visa för konsumenter att du tar dataskydd på allvar.

Varje dag skapas och utbyts enorma mängder data över fordonsindustrin under hela livscykeln, från design och testning, till validering, homologering och produktion. Detta inkluderar särskilt säkerhetsdata relaterade till projektutvecklingsfaserna för delar och system, såväl som tillverkningsprocess och automatiserade, nätverksanslutna produktionsdata.

För leverantörer inom fordonsindustrin är utmaningen att upptäcka och minska digitala risker och säkerställa snabb återhämtning från incidenter.

Bureau Veritas är ett av få certifieringsorgan som är auktoriserade och erkända att certifiera organisationer enligt TISAX®, världens ledande fordonsspecifika informationssäkerhetsstandard. Baserat på VDA Information Security Assessment (VDA ISA), är TISAX® ett komplement till ISO 27001.

Bureau Veritas TISAX®-certifieringstjänster stöder dig genom att utvärdera hur du skyddar fordonsdata som du hanterar dagligen, och genom att visa ditt digitala ansvar för konsumenter och tillsynsmyndigheter.

Främsta fördelarna

 • Förhindra intrång och cyberattacker

  genom att implementera ett TISAX®-kompatibelt hanteringssystem för informationssäkerhet

 • Förtjäna kundernas förtroende

  genom att ha ett heltäckande tillvägagångssätt för dataskydd

 • Identifiera och ta itu

  med risker tack vare värdeökande bedömningar som sätter informationssäkerheten på prov

 • Få erkännande

  från ett av de ledande certifieringsorganen för Automotive

 • Dela dina bedömningsresultat

  på TISAX® onlineplattform

TISAX®: VÄRLDENS LEDANDE STANDARD FÖR Säkerhetshantering av information i fordonsindustrin

TISAX® är globalt erkänt och krävs för att göra affärer med alla större tyska fordonsaktörer. Alla fordonsleverantörer och tjänsteleverantörer som bearbetar känslig information bör använda TISAX® för att uppfylla konsument- och lagstadgade informationssäkerhetskrav.

IDENTIFIERA OCH MINSKA INFORMATIONSSÄKERHETSRISKEN

Ledningssystem för informationssäkerhet är avgörande för att minska risken för säkerhetsintrång och cyberattacker. Regelbundna TISAX®-bedömningar av Bureau Veritas hjälper dig att identifiera riskområden baserat på standardiserade krav. Potentiella förbättringar identifieras också, vilket gör det möjligt för dig att vidta omedelbara åtgärder för att minska risken för informationssäkerhet.

SKapa KUNDFÖRTROENDE

TISAX® gör det möjligt för dig att bevisa för dina kunder att du är redo när det gäller informationssäkerhetshantering. Genom att göra det hjälper Bureau Veritas TISAX®-bedömningar dig att skapa förtroende och öka den övergripande kundnöjdheten, vilket båda kan underlätta förnyelsen av dina befintliga leverantörskontrakt.

ETT GLOBALT NÄTVERK AV TISAX® REVISORER

Bureau Veritas är en världsomspännande ledare inom certifieringstjänster och bygger på sin expertis inom fordonssektorn, ett omfattande nätverk av skickliga revisorer och erfarenhet av att tillhandahålla informationssäkerhets- och dataskyddscertifiering till företag runt om i världen, inom en rad branscher.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com